„Byłem już w myśli pozbawiony posady i w ostatniej nędzy”. Nie tylko o finansach Brunona Schulza głos drugi

  • Małgorzata Ogonowska Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Even though the present essay has been written in response to Piotr Sitkiewicz article „‘Yet penniless.’ Bruno Schulz’s Income and Living Standard,” it is not a polemic, but rather a different interpretation of some aspects of Schulz’s biography. A starting point is an analysis of the writer’s income – of what is known about it, what is not known yet, and what will probably never be known. The main goal is answering the question of Schulz’s condition as a human being painfully tried both by his personal life and by history. Małgorzata Ogonowska has not followed either of the two popular biographic narratives on the author of the Cinnamon Shops: she neither confirms the legend of Schulz as a helpless artist, unable to cope with everyday problems, nor challenges his own myth of himself. Analyzing the available sources, such as Schulz’s letters, school reports, and the local press, and placing them in social, economic, and political contexts, she is looking for some third way, trying to understand the ambiguities and multifacetedness of Schulz’s existence without passing judgement, condemning or idealizing.

Biogram autora

Małgorzata Ogonowska, Uniwersytet Gdański

Redaktorka, korektorka, wydawczyni. Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, członkini Pracowni Schulzowskiej.

Bibliografia

„Drohobycz płaci za wiele za prąd elektryczny!”. 1938. Chwila 1047. Wydanie wieczorne, https://libraria.ua/numbers/866/31580/?PageNumber=10&ArticleId=1366545&Search=drohobycz.

„Rozpiętość cen w Polsce. Dlaczego panuje drożyzna? Warszawa i Drohobycz najdroższymi miastami”. 1928. Chwila 3159, https://libraria.ua/numbers/6/26522/?PageNumber=10&ArticleId=986757.

Bartoszewicz Stefan. 1934. „Wspomnienia z przemysłu naftowego (1904–1905)”. Przemysł Naftowy 6, http://bc.inig.pl:8080/dlibra/plain-content?id=2207.

Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości. 2003. Red. G. Skąpska. Kraków: Universitas.

Bogactwo i bieda. Próba refleksji humanistycznej. 2004. Pod red. nauk. R. Borkowskiego. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

Daszyńska-Golińska Zofia. 1920. Przyczynki do kwestii robotniczej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, http://

Faron Aleksander. 2003. „Przebieg inflacji markowej w II Rzeczypospolitej”. Studia Ekonomiczne 26.

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=66646&from=publication.

http://www.szukajwarchiwach.pl/2/109/0/2.1/76?q=drohobycz+XSKANro:t&wynik=10&rpp=15&page=1#tabJednostka.

https://docplayer.pl/57546462-Przeciwszwindlowi-kanalowemu.html.

https://libraria.ua/numbers/6/25191/?PageNumber=5&ArticleId=916705.

https://schulzforum.pl/pl/kalendarz/19-czerwca-1911.

https://schulzforum.pl/pl/osoby/schulz-izydor.

https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/5411/edition/4979/content?ref=desc.

Jaroszuk Teresa. 2005. Świat w szkole. Twórczość wspomnieniowa nauczycieli Polski Odrodzonej (1918–1939). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Mściwujewski Mścisław. 1939. Z dziejów Drohobycza. Część II. Z rysunkami J. S. Stupnickiego, Drohobycz: „Księgarnia Ludowa”.

Najdus Walentyna. 1955. „Podłoże ruchu burżuazyjno-demokratycznego w Galicji w przededniu rewolucji 1905–1907 roku”. Przegląd Historyczny 1–2.

Najdus Walentyna. 1957. „Rozwój ruchu strajkowego w Galicji w latach 1900–1914”. Przegląd Historyczny 3.

NN. 1911. Prawda o wyborach drohobyckich odbytych dnia 19 czerwca 1911 r. Lwów.

rcin.org.pl/Content/33378/WA004_14818_U8821_Daszynska-Przyczynki_o.pdf.

Schulz Bruno. 2016. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku J. Ficowski, uzupełnił S. Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Śliwa Michał. 2005. „Wpływ rewolucji 1905 roku na Galicję”. Przegląd Nauk Historycznych 2 (8).

Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce. 2000. Pod red. E. Tarkowskiej. Warszawa: „Typografika”.

Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Ogonowska, M. (2018). „Byłem już w myśli pozbawiony posady i w ostatniej nędzy”. Nie tylko o finansach Brunona Schulza głos drugi. Schulz/Forum, (12), 136–152. https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.12
Dział
[horyzont życia]