Die Rolle der Informationsstruktur beim Passiverwerb

Autor

  • Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska Uniwersytet Rzeszowski

Słowa kluczowe:

struktura informacyjna, strona bierna, dydaktyka nauczania języka niemieckiego, język niemiecki jako język obcy

Abstrakt

Rola struktury informacyjnej w procesie nauczania strony biernej

Opanowanie strony biernej obejmuje wiele cząstkowych zagadnień gramatycznych, co stawia użytkowników języka niemieckiego (native speakers, ale przede wszystkim obcokrajowców) przed bardzo kompleksowym zadaniem. Inną trudnością jest to, że konstrukcje bierne mogą być użyte tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki, tj. najczęściej wtedy, gdy podmiot zdania strony biernej (Patiens) został już wspomniany, a dopełnienie (Agens) pojawia się w zdaniu jako element nowy. W kontekście nauczania języków obcych należy podkreślić, że środki wyrazu używane do kodowania struktury informacyjnej w różnych językach nie pokrywają się lub pokrywają się tylko pozornie (tak jak między językiem niemieckim i polskim). Innymi słowy każda społeczność językowa posiada własne preferencje co do sposobu konstruowania dyskursu. Można wiec przyjąć, ze uczący się języka niemieckiego mają problemy z rozpoznaniem i użyciem odpowiednich struktur informacyjnych zarówno w procesie rozumienia jak i przy produkcji zdań strony biernej oraz że wpływ kontekstu może odegrać w tym procesie decydującą rolę.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2017-07-25

Jak cytować

Jaremkiewicz-Kwiatkowska, A. (2017). Die Rolle der Informationsstruktur beim Passiverwerb. Studia Germanica Gedanensia, (37), 85–95. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1303