Gemeinsame (?) Kommunikationsräume im öffentlichen Diskurs

Autor

  • Izabela Kujawa Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

analiza dyskursu politycznego, jednostki dyskursywne, okazjonalizmy

Abstrakt

Wspólne (?) przestrzenie komunikacyjne w dyskursie publicznym

Język nie tylko odwzorowuje rzeczywistość, ale również ją tworzy. Tworzy także naszą tożsamość, określa jako indywiduum i jako członka określonej grupy społecznej, w szerszym ujęciu kulturowym. To, co pozwala nam identyfikować się z określonym językiem, to nasza kulturowa, polityczna czy też narodowa przynależność, wspólny obszar określony geograficznie oraz świat zewnętrzny, pozajęzykowy, który na ów język wpływa w stopniu znaczącym. Dyskursywne obrazy rzeczywistości, których jesteśmy uczestnikami, są dla nas odbiorców mniej lub bardziej zrozumiałe, a co za tym idzie, mniej lub bardziej dostępne. Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi pytanie, jakie aspekty naszej wiedzy pozajęzykowej determinują (i w jakim stopniu) naszą percepcję rzeczywistości, a tym samym naszą przynależność do określonej grupy uczestników dyskursu. Punkt odniesienia stanowią tu okazjonalizmy, obecne w medialnej przestrzeni publicznej, nadające niejednokrotnie sens wypowiedziom, zastępują dłuższe jednostki syntaktyczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2016-09-20

Jak cytować

Kujawa, I. (2016). Gemeinsame (?) Kommunikationsräume im öffentlichen Diskurs. Studia Germanica Gedanensia, (35), 116–125. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1369