Integration mit sanftem Druck – eine Abweichung oder neue Qualität? Zur diskursiven Repräsentation des Integrationsbegriffs in der öffentlich-politischen Debatte um den Multikulturalismus in Deutschland

Autor

  • Izabela Kujawa Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

dyskurs, integracja, multikulturalizm, niemiecka debata polityczna

Abstrakt

Integracja z subtelnym naciskiem – przypadek szczególny, odstępstwo od normy czy nowa jakość? O dyskursywnej reprezentacji idei integracji w niemieckiej debacie politycznej na temat multikulturalizmu

Przedmiotem artykułu jest analiza dyskursu integracyjnego w latach 2006–2014 z perspektywy kluczowego hasła integracja. Okres ten wyznacza kilka wydarzeń istotnych dla polityki niemieckiej oraz europejskiej, m.in. szczyty integracyjne (2006–2013), konferencje na temat islamu (2006–2014) oraz przemówienie Angeli Merkel w Poczdamie 16.10.2010, w którym kanclerz Niemiec oficjalnie ogłosiła, iż dotychczas lansowana w polityce niemieckiej idea integracji zdezaktualizowała się, a sam multikulturalizm jest martwy (Multikulti ist tot). Korpus badawczy pracy tworzą teksty – artykuły prasowe z najbardziej opiniotwórczych dzienników i tygodników niemieckich: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Der Spiegel, Der Stern, Die Zeit. Na przestrzeni kilku lat pojęcie integracji określające zjednoczenie, współpracę a tym samym związek na równych prawach uległo stopniowemu przekształcaniu jego podstawowego znaczenia (integracja z lekkim naciskiem, presją, przymusowa integracja etc., by w konsekwencji zdefiniować pojęcie na nowo (integracja jako asymilacja). Analiza dyskursu na temat integracji w Niemczech ukazała pewien istotny trend w polityce nie tylko niemieckiej ale i europejskiej, trend zmierzający do usankcjonowania nowego rozumienia kluczowych pojęć integracji. Na stałe do dyskursu publicznego wpisało się określenie integracja z subtelnym naciskiem (Integration mit sanftem Druck), wyrażana na różne sposoby, jednakże stanowiąca pewną normę, nie odstępstwo od niej, tworząca nową polityczną jakość.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Böckelmann, Frank (2014): Jargon der Weltoffenheit. Was sind unsere Werte noch wert? Leipzig.

Kujawa, Izabela (2014): Der politische Diskurs als Gegenstand der linguistischen Analyse am Beispiel der Integrationsdebatte in Deutschland 2006-2010. Frankfurt/Main.

Warnke, Ingo/Spitzmüller, Jürgen (2008): Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik. Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen. In: Warnke, Ingo / Spitzmüller, Jürgen (Hg.): Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin/New York, 3–54.

Wengeler, Martin (2003): Topos und Diskurs. Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960–1985). Tübingen.

Opublikowane

2015-09-15

Jak cytować

Kujawa, I. (2015). Integration mit sanftem Druck – eine Abweichung oder neue Qualität? Zur diskursiven Repräsentation des Integrationsbegriffs in der öffentlich-politischen Debatte um den Multikulturalismus in Deutschland. Studia Germanica Gedanensia, (33), 203–209. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1422