Expressive Sprechakte überdenken. Zum affektiven Sprachhandeln in „Protesten“ im Deutschen und Arabischen – am Beispiel von Mikroblog-Protesten auf Twitter

Autor

  • Abdel-Hafiez Massud Frankfurt/Main

Słowa kluczowe:

teoria aktów mowy, ekspresywne akty mowy, protest, emocje

Abstrakt

Ekspresywne akty mowy. O emocjonalnych zachowaniach językowych podczas protestów na przykładzie języka niemieckiego i arabskiego – w oparciu o teksty protestacyjne na twiterze

Przedmiotem analizy są ekspresywne akty mowy, jakie manifestują się podczas protestów w języku niemieckim i arabskim. Protestowanie jako językowy makroakt realizowany jest przy pomocy wielu wspierających aktów mowy, które Austin i Searle zaliczyli do klasy ekspresywów, a które w niniejszym artykule charakteryzowane są pod pojęciem „emocjonalnie nacechowanych aktów mowy”. Niemiecki i arabski materiał empiryczny pochodzą z miniblogów na twiterze o charakterze protestacyjnym. Pozwalają one wyróżnić w obrębie emocjonalnych działań językowych dalsze kontekstualnie uwarunkowane subkategorie, a mianowicie działania językowe zorientowane na osobę mówiącą, zorientowane na treść protestu oraz akty mowy skierowane na przeciwnika.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2016-09-20

Jak cytować

Massud, A.-H. (2016). Expressive Sprechakte überdenken. Zum affektiven Sprachhandeln in „Protesten“ im Deutschen und Arabischen – am Beispiel von Mikroblog-Protesten auf Twitter. Studia Germanica Gedanensia, (35), 168–183. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1373