Deutsche und schwedische Höflichkeitsformen und Probleme bei deren Übersetzung ins Polnische

Autor

  • Ewa Wojaczek Universität Gdańsk

Abstrakt

W niniejszym artykule omówione zostaną formy grzecznościowe w języku niemieckim i szwedzkim oraz problem ich tłumaczenia na język polski. Ukazane zostaną najważniejsze różnice pomiędzy omawianymi językami w zakresie użycia tych form językowych jako główne czynniki implikujące owe trudności tłumaczeniowe. Ponadto zaprezentowane zostaną różnego rodzaju środki (językowe i pozajęzykowe), które umożliwiają tłumaczom szybsze bądź skuteczniejsze rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie tłumaczenia form grzecznościowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andersson, Lars Gunnar (2000): Vi säger så. Stockholm. Norstedts Ordbok.

Bonacchi, Silvia (2011): Höflichkeitsausdrücke und anthropozentrische Linguistik. Warszawa, Euroedukacja.

Holm, Britta/Nylund Lindgren, Elizabeth (1979): Deskriptiv svensk grammatik. Trelleborg, Skriptor.

Hultman, Tor G. (2010): Svenska Akademiens språklära. Stockholm. Norstedts Ordbok.

Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R. (1991): Studienbuch Linguistik. Tübingen, Max Niemeyer Verlag.

Lubaś, Władysław (2001): Nazywanie osób w dialogu. In: http://uranos.cto.us.edu.pl/~rozmowa/lubas.htm. (Stand: 16.09.2011).

Mårtensson, Eva (1986): Det nya ninandet. Lund, Institutionen för nordiska språk, 35–79.

Teleman, Ulf/Hellberg, Staffan/Andersson, Erik (1999): Svenska Akademiens grammatik. Stockholm, Norstedts Ordbok, Bd. 1–4.

Topolińska, Zuzanna (1976): Wyznaczoność (tj. charakterystyka referencyjna) grupy imiennej w tekście polskim. In: Urbańczyk St. (Hrsg.). Polonica II.

Opublikowane

2012-09-18

Jak cytować

Wojaczek, E. (2012). Deutsche und schwedische Höflichkeitsformen und Probleme bei deren Übersetzung ins Polnische. Studia Germanica Gedanensia, (27), 89–100. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1581