Witamy na oficjalnej stronie czasopisma naukowego Ars Educandi (ISSN 2083-0947 | ISSN ONLINE: 2657-6058) - rocznika Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Rocznik Ars Educandi jest szeroką platformą krytycznego namysłu nad współczesną edukacją, kulturą i społeczeństwem. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje nauki społeczne – przede wszystkim pedagogikę, socjologię, kulturoznawstwo oraz filozofię, psychologię, nauki o komunikacji i sztuce, politologię czy antropologię. Główne zadanie czasopisma utrzymane jest w duchu pedagogiki gdańskiej: tworzymy otwartą, kategorialnie pulsującą przestrzeń dialogu dla badaczek i badaczy, patrzących na procesy edukacyjne krytycznie, interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem zróżnicowanych orientacji aksjologicznych i metodologicznych.

Szczególnie interesują nas zjawiska nowe, wyłaniające się i niewystarczająco sproblematyzowane, uważane za trudne lub zapalne, wpisujące się – tytułem przykładu – w obszar kulturowych studiów nad technologiami, problematykę game studies czy nowych studiów kulturowych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Ars Educandi, nadsyłania propozycji tekstów i publikowania na naszych łamach.

Zgodnie z Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej za publikację w Ars Educandi przyznawane jest 5 punktów.

W celu dbałości o przepływ informacji na temat najnowszych tekstów oraz udostępniania wiedzy, Ars Educandi można znaleźć także między innymi w bazach:

Wciąż zwiększamy listę miejsc w których można pobrać artykuły. Na liście takich miejsc ma być także Repozytorium Biblioteki Naukowej.

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2018 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Ogłoszenia

Ars Educandi w bazach ERIH PLUS i DOAJ

2019-06-21

Niezmiernie miło nam powiadomić, że od dzisiaj czasopismo Ars Educandi znajduje się w dodatkowych bazach - ERIH PLUS oraz DOAJ. Jest to ważny sygnał wysokiej jakości redakcyjnej, a dla nas - osób tworzących czasopismo - kolejna motywacja do tego, by oferować wysokiej jakości teksty oraz, co najważniejsze, rozpowszechniać wiedzę tym samym przyczyniając się do kultury rozwoju.

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo naszą stronę w ERIH PLUS.

Tutaj natomiast link do Ars Educandi w bazie DOAJ.

Przeczytaj więcej na temat Ars Educandi w bazach ERIH PLUS i DOAJ