Witamy na oficjalnej stronie czasopisma naukowego Ars Educandi (ISSN 2083-0947 | ISSN ONLINE: 2657-6058) - rocznika Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Rocznik Ars Educandi jest szeroką platformą krytycznego namysłu nad współczesną edukacją, kulturą i społeczeństwem. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje nauki społeczne – przede wszystkim pedagogikę, socjologię, kulturoznawstwo oraz filozofię, psychologię, nauki o komunikacji i sztuce, politologię czy antropologię. Główne zadanie czasopisma utrzymane jest w duchu pedagogiki gdańskiej: tworzymy otwartą, kategorialnie pulsującą przestrzeń dialogu dla badaczek i badaczy, patrzących na procesy edukacyjne krytycznie, interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem zróżnicowanych orientacji aksjologicznych i metodologicznych.

Szczególnie interesują nas zjawiska nowe, wyłaniające się i niewystarczająco sproblematyzowane, uważane za trudne lub zapalne, wpisujące się – tytułem przykładu – w obszar kulturowych studiów nad technologiami, problematykę game studies czy nowych studiów kulturowych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Ars Educandi, nadsyłania propozycji tekstów i publikowania na naszych łamach.

W celu dbałości o przepływ informacji na temat najnowszych tekstów oraz udostępniania wiedzy, Ars Educandi można znaleźć także między innymi w bazach:

         

Wciąż zwiększamy listę miejsc w których można pobrać artykuły. Na liście takich miejsc ma być także Repozytorium Biblioteki Naukowej.

Ogłoszenia

Call for Papers - Ars Educandi 2019

2019-03-11

Call for Papers: Współpraca nierównych. Badacze z zawodu i z przypadku razem w publikcjach wieloautorskich
Call for Papers: Unequals at work: researchers by trade and by chance together in multi-author publications

W kolejnym numerze Ars Educandi chcemy zwrócić uwagę na temat współpracy badawczej między tymi, którzy studiują a tymi, których praca polega na prowadzeniu badań. Zakładamy, że ujmując znaczenia publikacjom wieloautorskim Ustawa 2.0 nie wspiera tej możliwości współpracy lub robi to w sposób osobliwy i jeszcze nierozpoznany...

Przeczytaj więcej na temat Call for Papers - Ars Educandi 2019