Sprawozdanie z sympozjum „Education: What For and Why?”

  • Piotr Zamojski Liverpool Hope University

Abstrakt

mnisw177.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Bibliografia

About Scape, 2015, http://blogs.ubc.ca/scape/ [dostęp: 8.12.2017].

Lewis T., 2013, On Study. Giorgio Agamben and Educational Potentiality, London–New York: Routledge.

Masschelein J., Simons, M., 2013, In Defence of the School. A Public Issue, Leuven: E-ducation Culture & Society Pub.

Szkudlarek T. (red.), 2013, Education and the Political. New Theoretical Articulations, Rotterdam: Sense Publishers.

Opublikowane
2017-10-11
Jak cytować
Zamojski, P. (2017). Sprawozdanie z sympozjum „Education: What For and Why?”. Ars Educandi, (14), 171-173. https://doi.org/10.26881/ae.2017.14.11