Bride kidnapping in Northern Kyrgyzstan as the initial stage of subjectivity-forming process Bride kidnapping in Northern

Autor

  • Sylwia Pietrowiak Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.08

Słowa kluczowe:

Kyz ala kachuu, bride kidnapping, family, social roles, Kyrgyz Republic, post-Soviet states

Abstrakt

Kyz ala kachuu (Kyrgyz: кыз ала качуу) translated as “to take a young woman and run away” is a form of women kidnapping for marriage purposes in Kyrgyzstan (Kyrgyz Republic). This term applies to either of the performed actions: kidnapping with permission from the future wife, and without her consent. In this article, I propose an anthropological interpretation of bride kidnapping, using the concept of ‘person-making’. In my analysis, I go beyond the act of kidnapping itself, which I present as part of a wider social process. Drawing on my fieldwork in Northern Kyrgyzstan, I show that marriage through kidnapping is the first stage in the social process of building female subjectivity and the way ofreproduction of Kyrgyz families. The reproduction takes place through the acquisition, familiarization, and constitution of subjectivity resulting from the collective agency of all the family members.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Sylwia Pietrowiak - Uniwersytet Gdański

Cultural anthropologist, PhD student the Department of Eth- nology and Cultural Anthropology, University of Gdańsk. Her research interests include ethnology of Central Asia, the anthropology of family and kinship, ritual life, the role of women in social life, cultural variability and continuity.

E-mail: sylwia.pietrowiak@gmail.com

Bibliografia

Abašyn, S . (2003) . Kalym i mahr w Srednej Azii: pravo ili rytual. Otečestvennye zapiski, 5, 428–435 .

Abramzon, S .M . (1990) . Kirgizy i ih ethnogoneticheskie i istoriko-kulturnye svyazi . Leningrad: Nauka .

Aitpaeva, G .A . (2007) . Mazar Worship in Kyrgyzstan: Rituals and Practitioners in Talas . Bish- kek: Aigine Cultural Research Center .

Amsler S ., Kleinbach, R . (1999) . Bride Kidnapping in the Kyrgyz Republic . The International Association of Central Asian Studies, 4 .

Antoniskis, A . (2013) . Bridal Kidnapping: A Kyrgyz Method of Marriage . Human Rights Brief, 20/2, 49–50 .

Borbieva, N . (2012) . Kidnapping Women: Discourses of Emotion and Social Change in the Kyrgyz Republic . Anthropological Quarterly, 85(1), 141–169 .

Buliński, T . (2011) . Ludzie, zwierzęta i inne byty w świecie Indian Amazonii . Wstęp do perspektywizmu . In: A . Mica, P . Łuczeczko (eds .), Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna (pp . 89–114) . Gdańsk: Wydawnictwo Orbis Exterior Uniwersytetu Gdańskiego .

Fausto, C . (2000) . Of enemies and pets: warfare and shamanism in Amazonia . Transl. D . Rodgers, American Ethnologist, 26/4, 933–956.

Fenzel, B . (2009) . Mothers-in-Law on the Doorstep . Max Planck Research, 3, 88–95 . Fielʹstrup, F .A . (2002) . Iz obrâdovoj žizni kirgizov načala XX veka . Moskva: Nauka.

Handrahan, L .M . (2000) . Implications of International Human Rights Law and Bride Kidnapping in Kyrgyzstan . PRAXIS The Fletcher Journal of Development Studies, 16/3, 1–13 .

Handrahan, L .M . (2004) . Hunting for Women . Bride-kidnapping in Kyrgyzstan . International Feminist Journal of Politics, 6/2, 207–233 .

Hubert, H ., Mauss, M . (1981) . Sacrifice: Its Nature and Functions . Transl . W . D . Halls . Chicago: University of Chicago Press .

Ismailbekova, A . (2014) . Migration and patrilineal descent: the role of women in Kyrgyzstan . Central Asian Survey, 33/3, 375–389 .

Ismailbekova, A . (2015) . Single mothers in Osh: Well-being and coping strategies of women in the aftermath of the 2010 conflict in Kyrgyzstan . Focal. Journal of Global and Historical Anthropology, 71, 114–127 .

Ismailbekova, A . (2017) . Blood Ties and the Native Son. Poetics of Patronage in Kyrgyzstan. Bloomington: Indiana University Press, Kindle Edition .

Israilova-Har’ehuzen, Č .R ., Aˇ gafova, E .A . (1999) . Sravnitel’nyj analiz nomenklatury terminov i sistemy rodctva u cevernyh kyrgyzov i čuvašej . Biškek: Tehnologiâ .

Jasiewicz, Z . (2004) . Kierunki przemian rodziny w Azji Środkowej. Na przykładzie Uzbekistanu i Afganistanu. In: Z . Jasiewicz, Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji

Środkowej (pp . 113–123) . Poznań: Wydawnictwo Poznańskie .

Kleinbach, R ., Ablezova, M ., Aitieva, M . (2005) . Kidnapping for Marriage (Ala Kachuu) in a Kyrgyz Village . Central Asian Survey, 24:2, 191–202 .

Kleinbach, R ., Salimjanova, L . (2007) . Kyz Ala Kachuu and Adat: Non-consensual Bride

Kidnapping and Tradition in Kyrgyzstan. Central Asian Survey, 26/2, 217–233 . Kleinbach, R ., Babaiarova, G . (2013) . Reducing non-consensual bride kidnapping in Kyrgystan . Eurasian Journal of Social Science, 1(1), 50–60 .

Kochanek, E . (2017) . Azja Centralna – rosnący w siłę dostawca surowców energetycznych . Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, 4/109, 99–127 .

Kuchumkulova, E .M . (2007) . Kyrgyz Nomadic Customs and the Impact of Re-Islamization After

Independence . Ph .D . Dissertation, Department of Near and Middle Eastern Studies, University of Washington .

Leo, C .C (2013). Marriage in Form, Trafficking in Content: Non-consensual Bride Kidnapping in Contemporary Kyrgyzstan . Ph .D . Dissertation, University of Chicago .

Lévi-Strauss, C . (2009) . Antropologia strukturalna, transl . K . Pomian . Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Light, N . (2015) . Animals in the Kyrgyz Ritual Economy: Symbolic and Moral Dimensions of Economic Embeddin.

In: S . Gudeman, C . Hann (eds.), Economy and Ritual. Studies of Postsocialist Transformations (pp . 152–178) . New York, Oxford: Berghahn .

Moldlobaev, I .B ., Pirimbaewa, Ž .Ž . (1996). Kyrgyzy. Ètnogenetičeskie i ètnokulʼturnye processy w drewnosti i srednowiekovʼe w Centralʼnoj Azii. Biškek.

Mroczkowska, J . (2010) Kirgiskie małżeństwa przez porwanie – doświadczenie czasu, kolektywności i przemocy . Lud, 94, 264–283 .

Mroczkowska, J. (2018) . Kirgiskie małżeństwa przez porwanie . In: K . Baraniecka-Olszewska, I . Kabzińska, O . Tangad (eds .), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne (pp . 271–294) . Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN .

Pietrowiak, S . (2014) . Usiądź albo będziesz nieszczęśliwa... Perswazja, normy i nacisk społeczny, czyli o praktykach matrymonialnych w północno-zachodnim Kirgistanie . Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 15, 289–309 .

Portisch, A . (2009) . Forty houses should forbid the girls: Bride-kidnapping amongst the Kazakh of western Mongolia . Newsletter of the International Institute for Asian Studies (IIAS), 51, 4–5 .

Pritchard, M. (2009) . Legends Borne by Life: Myth, Grieving and the Circulation of Knowledge within Kyrgyz contexts . MSc . Dissertation, The Ohio State University .

Sörnmo, G . (2013) . Identity as a strategic resource: a study on alternative gender NGOs in Kyr- gyzstan . Department of Human Geography .

Szynkiewicz, S . (1987) . Płatności małżeńskie . In: Z . Staszczak (ed .), Słowniczek etnologiczny: terminy ogólne (pp . 275–277) . Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe .

Ûdahin, K .K . (1965a) . Kirgizsko-Russkij slovarʹ. Vol . 1: A-K . Maskva: Sovetskaya Entsiklopediya .

Ûdahin, K .K . (1965b) . Kirgizsko-Russkij slovarʹ. Vol . 2: L-Z . Maskva: Sovetskaya Entsiklopediya .

Werner, C . (2009) . Bride abduction in post-Soviet Central Asia: marking a shift towards patriarchy through local discourses of shame and tradition . Journal of the Royal Anthropological Institute, 15, 314–331 .

Werner, C ., Edling, Ch ., Becker, C .M ., Kim, E ., Kleinbach, R ., Esengeldievna Sartbay, F ., Teachout, W . (2018) . Bride kidnapping in post-Soviet Eurasia: a roundtable discussion . Central Asian Survey, 37/4, 582–610 .

Wierzbicki, A ., Załęski, P . (2008) . Trybalizm a władza w Azji centralnej. Przykład Republiki Kirgiskiej. Pułtusk: Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora .

Witort, B . (1994) . Na weselu u Kazachów . In: A . Kuczyński (ed .), Polskie opisanie świata: studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych. Vol. 1, Azja i Afryka (pp . 155–159) . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego .

Films:

Butts, A .(2009) . Kidnapped Brides, Al Jazeera: Witness (via YouTube). Part 1:

https://www.youtube.com/watch?v=EjkWvt-OZLk&list=PLhpE1CJOmGWaEonPvylIzLYxdzvTl-KjmK (accessed: 25.03.2021) . Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=bU-Q-7jEAds (accessed: 25.03.2021)

Lom, P . (2004) . Bride Kidnapping in Kyrgystan . Brooklyn, New York.

Online sources:

Abdulaeva, Sh ., Arjomand, V ., Tursunov, N . (2005) . Why women stay, http://faculty .philau . edu/kleinbachr/why_women_stay .htm (accessed: 6.07.2012) .

Human Rights Watch (2018). Kyrgyz Republic 2018 Human Rights Watch Report. Country Reports on Human Rights Practices for 2018, United Stated Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. https://www.justice.gov/eoir/page/ file/1145036/download (accessed: 10.07.2020).

Opublikowane

2020-08-14

Jak cytować

Pietrowiak, S. (2020). Bride kidnapping in Northern Kyrgyzstan as the initial stage of subjectivity-forming process Bride kidnapping in Northern. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), 155–184. https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.08