Błędne koło błazna, czyli krok wstecz z letniej kuchni Gulnary

Autor

  • Sylwia Pietrowiak Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.010.6489

Słowa kluczowe:

Kyrgyzstan, marriage by abduction, anthropological knowledge, ethnographic experience, methodology and ethics in field research

Abstrakt

The paper is a reflection on participating in distinct cultures while conducting anthropological research. The observations, recorded by me in my fieldwork diary, contain feelings, memories and judgements, resulting from my personal involvement and experiences, and serve as a pretext for considering anthropological knowledge and the way in which it is created. The snapshots excerpted from some events and interviews do not concern a single character, although they create a consistent story – an image of Kyrgyz social life, in which marriage by abduction is still practiced. Among various practices found in Kyrgyz fami- lies, I continually experience and interpret this particular custom, which is hard to accept in the “Western world”. Most of the questions I raised are seemingly without answers. However, dense descriptions of events, together with large quantity of examples and ob- servations should bring the readers to their own conclusions. The paper is based on field studies in 2006, 2008, 2009 and 2014 in the north-western Kyrystan, in district of Talas Province.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Sylwia Pietrowiak - Uniwersytet Gdański

antropolożka kulturowa, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania: etnologia i antropologia Azji Środkowej, antropologia rodziny, antropologia pokrewieństwa, rola kobiet w życiu społecznym, obrzędowość, zmienność i ciągłość kulturowa; 

Bibliografia

Bishop, R. (2014). Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych, przeł. F. Rogalski. W: N. Denzin, Y. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych. t. 1 (s. 166–205). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cruz Leo, C. (2013). Marriage in Form, Trafficking in Content: Non-con- sensual Bride Kidnapping in Contemporary Kyrgyzstan, http://inst.uchicago.edu/sites/inst.uchicago.edu/files/uploads/2013%20BA%20Thesis_Cruz %20Leo_PDF.pdf [dostęp: 18.08.2015].
Geertz, C. (2004). Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Przeł. Z. Pucek. Kraków: Universitas.
Kołakowski, L. (1989). Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia. W: L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji (s. 160–180). Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA.
Pietrowiak, S. (2014). Usiądź albo będziesz nieszczęśliwa… Perswazja, normy i nacisk społeczny, czyli o praktykach matrymonialnych w północno-zachodnim Kirgistanie, Normy, dewiacje i kontrola społeczna, 15, 289–309.
Robbins, R. (2013). Globalne problemy a kultura kapitalizmu. Przeł. S. Dymczyk. Poznań: Pro Publico.
Robotycki, Cz. (2014). Moja etnografia – spojrzenie z oddali. Oprac. J. Kowalewski, Konteksty, 1(304), 236–247.
Said, E. (2005). Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka.
Źródła filmowe
Pamię Uniwersytetu: Nieoczywisty antropolog, rzecz o prof. Czesławie Robotyckim, red. M. Zborek, 2014, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Pietrowiak, S. (2016). Błędne koło błazna, czyli krok wstecz z letniej kuchni Gulnary. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (2), 177–188. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.010.6489