Laudacja wygłoszona podczas ceremonii wręczenia Księdzu Profesorowi Wojciechowi Bębnowi Nagrody im. Benedykta Polaka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.02

Słowa kluczowe:

ethnological research in New Guinea and Oceania, scientific achievements, Wojciech Bęben, biography, Jan Kubary, Bronisław Malinowski

Abstrakt

The article provides an outline of the career of Rev. Prof. Wojciech Bęben as a prominent ethnologist, experienced field researcher an expert in the indigenous peoples of New Guinea and Oceania. The author presents the biography and contribution of Wojciech Bęben, juxtaposing them with the achievements of other distinguished Polish researchers in this area – Jan Kubary and Bronisław Malinowski

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Aleksander Posern-Zieliński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

etnolog, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, profesor senior w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowa- nia: antropologia etniczności, antropologia religii, historia etnologii, tubylcze ruchy społeczne, polskie diaspory i migracje, etnologia Ameryki Łacińskiej (kraje andyjskie) i Północnej.

Bibliografia

Bęben, W. (2004). Mały świat wokół wulkanu. Tradycyjne normy zwyczajowe w życiu wyspiarzy Biem w Papui Nowej Gwinei. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Bęben, W. 2006. Dzieci kazuara. Gdańsk: Wydawnictwo Gaudium.

Kozłowska, A. (2020). Polski misjonarz: Obserwują mnie, patrzą, czy się zmieniłem, testują: zjesz kawałek nietoperza? Wywiad z Wojciechem Bębnem. Gazeta Wyborcza [trójmiasto.wyborcza.pl, z dnia 23.09.2020].

Strzelczyk, J. (red.) (1993). Spotkanie dwóch światów. Stolica apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów. Poznań: Wydawnictwo ABOS.

Opublikowane

2021-12-23 — zaktualizowane 2023-10-17

Wersje

Jak cytować

Posern-Zieliński, A. (2023). Laudacja wygłoszona podczas ceremonii wręczenia Księdzu Profesorowi Wojciechowi Bębnowi Nagrody im. Benedykta Polaka . Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 25–32. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.02 (Original work published 23 grudzień 2021)

Numer

Dział

CZĘŚĆ PIERWSZA WOJCIECH BĘBEN – POLSKI BADACZ OCEANII I AUSTRALII