Szczęśliwy traf i tubylczy partner w badaniach terenowych. Z doświadczeń antropologa w USA i Ameryce Południowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.12

Słowa kluczowe:

ethnographic fieldwork, native collaborator, serendipity, USA, Polish Americans, Ecuador, Bolivia, Chile, Araucania, Mapuche

Abstrakt

The main theme of this essay is twofold: 1. the role of unforeseen, unplanned events and encounters that usually take place in the course of ethnographic fieldwork, and 2. the advantages and disadvantages of fieldwork collaboration with an indigenous partner/assistant, combining his/her competences in local matters with that in social sciences. These reflections are based on the author’s experiences from research carried out in the U.S., focusing on the Polish-American diaspora and from studies conducted among indigenous communities of the Andean America. The cases discussed are related to the situation in Ecuador and Bolivia, and above all Chile, where the author carried out his fieldwork in the area of Araucania, the native land of Mapuche.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Aleksander Posern-Zieliński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska Akademia Nauk

etnolog, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, profesor senior w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: antropologia etniczności, antropologia religii, historia etnologii, tubylcze ruchy społeczne, polskie diaspory i migracje, etnologia Ameryki Łacińskiej (kraje andyjskie) i Północnej.

Bibliografia

Achmatowicz, J. (2002). Por las huellas de Domeyko. „Araucania y sus habitantes” de Ignatio Domeyko – 150 años despues. Santiago de Chile: Ed. Unión Polaca en Chile.

Bęben, W. (2004). Mały świat wokół wulkanu. Tradycyjne normy zwyczajowe w życiu wyspiarzy Biem w Papui Nowej Gwinei. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Bęben, W. (2006). Dzieci kazuara. Lublin: Wydawnictwo Gaudinum.

Burke, P. (2018). An Australian Indigenous Diaspora. New York-Oxford: Berghahn.

Campos Medina, J., Farias Duran, C., Vergara Pinto, F. (2017). Aproximacion a la identidad etnica mapuche dentro del Movimiento Campesino Revolucionario. Izquierdas, 37,120–141.

Chmara, M. (1978). Klasy społeczne i partie polityczne Republiki Chile: 1969–1973. Warszawa: PWN.

Crow, J. (2013). The Mapuche in Modern Chile. A Cultural History. Gainesville: University Press of Florida.

Domeyko, I. (1992) [1860]. Araukania i jej mieszkańcy. Warszawa-Kraków: Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych.

Ercilla y Zuniga, A. (2013) [1569]. Araukana. Przeł. Cz. Ratka. Gliwice: Wyd. Czesław Ratka. Foerster, R. (1983). Martin Painemal Huenchal. Vida de un dirigente mapuche. Santiago de Chile: Ed. Academia de Humanismo Cristiano.

Grez Toso, S. (2016). El Partido Democratico de Chile. Santiago de Chile: Ed. LOM.

Gutierrez Aguilar, R. (2008). Los ritmos del Pachacuti. Movilización y levantamiento indigena-popular en Bolivia. Buenos Aires: Ed. Tinta Limon.

Hannan, P. (2006). Serendipity. Luck and Wisdom in Research. Lincoln: Ed. Universe. Hernandez, I. (2003). Autonomia o ciudadania incompleta. El Pueblo Mapuche en Chile y Argentina. Santiago de Chile: Pehuen Ed.

Kaltmeier, O. (2004). Marichiweu! – Zehnmahl werden wir siegen!. Eine Rekonstruktion der aktuellen Mapuche-Bewegung in Chile aus der Dialektik von Herrschaft und Widerstandseit der Conquista. Münster: Ed.ITP.

Malinowski, B. (1981) [1922]. Argonauci zachodniego Pacyfiku. W: Malinowski, B., Dzieła, t. 3. Warszawa: PWN.

McBirnie, A. (2008). Seeking serendipity: the paradox of control. Aslib Proceedings. New Information Perspectives, 60, 6, 600–618.

Morales Urra, R. (1998). Los Mapuche escritos por antropologos chilenos: Un caso de autorias anonimas. Actas del III Congreso Chileno de Antropologia, Temuco, 1, 297–305.

Posern-Zieliński, A. (1982). Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej. Wrocław: Ossolineum.

Posern-Zieliński, A. (2002).Przywódcy indiańscy w krajach andyjskich i ich rola w konso- lidacji ruchu tubylczego. W: J. Derlicki, W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie (s. 179–196). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Posern-Zieliński, A. (2003). Między konfliktem a wzmocnieniem. Religia a etniczność w doświadczeniu Polonii amerykańskiej W: Posern-Zieliński, A. (red.), Etniczność a religia (s. 49–62). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Posern-Zieliński, A. (2005). Między indygenizmem a indianizmem. Andyjscy Indianie na drodze do etnorozwoju. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Posern-Zieliński, A. (2009). El pueblo mapuche frente al estado chileno. El nuevo activismo indigena en la epoca de la globalización. Estudios Latinoamericanos, 29, 9–26.

Posern-Zieliński, A. (2010). Europeans and the Indigenous Peoples of Latin America. W: Stemplowski. R. (ed.), Europe and Latin America – Looking at Each Other? (s. 79–114). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Posern-Zieliński, A. (2012). The Mapuche from Araucania. Their Identity, Ethnic activism, and Attitudes toward the State. Ethnologia Polona, 31–32, 191–205.

Radiografia de genero (2018). Radiografia de genero. Pueblos originarios en Chile. Santiago: Insti- tuto Nacional de Censos.

Richards, P. (2004). Pobladoras, Indigenas and the State: Conflicts over Women’s Rights in Chile. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.

Sierra, M. (2010). Un pueblo sin estado. Mapuche – gente de la tierra. Santiago de Chile: Ed. Catalonia.

Sintesis...(2009). Sintesis: Primer Congreso Nacional ANAMURI. Santiago de Chile.

Spyra, J. (2013). Chile. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Strzałkowski, A. (red.) (2004). Ignacy Domeyko w 200 rocznicę urodzin. Kraków: PAU. Veracini, L. (2010). Settler Colonialism: A Theoretical Overview. Palgrave, Hampshire: Palgrave.

Opublikowane

2021-12-23 — zaktualizowane 2023-10-17

Wersje

Jak cytować

Posern-Zieliński, A. . (2023). Szczęśliwy traf i tubylczy partner w badaniach terenowych. Z doświadczeń antropologa w USA i Ameryce Południowej. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 183–214. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.12 (Original work published 23 grudzień 2021)

Numer

Dział

CZĘŚĆ DRUGA OSOBISTE WYMIARY DOŚWIADCZEŃ ETNOGRAFICZNYCH