Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury „Ratyfikacja i Implementacja konwencji UNIDROIT z 1995 roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna i Prawna”, Gdańsk, 6–7 czerwca 2019 r.

Autor

  • mgr Agnieszka Plata Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Tematyka konferencji została podzielona na dwie części, ujęte w tytułach dwóch kolejnych dni obrad. Pierwszy dzień wydarzenia został przeznaczony na omówienie funkcjonowania Konwencji UNIDROIT z 1995 r. o skradzionych lub nielegalnie wywie- zionych dobrach kultury. Drugi dzień obrad obejmował wystąpienia dotyczące pry- watnych kolekcji oraz rynku sztuki. Poszczególnym zagadnieniom poświęcono dzien- nie dwie odrębne sesje plenarne. Podczas konferencji wygłoszono łącznie dwadzieścia referatów. Wszystkie wystąpienia prezentowane były w języku angielskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Plata, A. (2020). Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury „Ratyfikacja i Implementacja konwencji UNIDROIT z 1995 roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna i Prawna”, Gdańsk, 6–7 czerwca 2019 r. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 253–255. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5043