Roszczenie państwa dotyczące prawa własności dobra kultury jako suwerenny akt władzy a problem jurysdykcji krajowej

Wyrok Sądu Apelacyjnego dla Drugiego Okręgu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie nr 19-2171-cv

Autor

  • Mgr Agnieszka Plata Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.22

Słowa kluczowe:

dziedzictwo kultury, jurysdykcja, restytucja, aukcja

Abstrakt

Glosa dotyczy problemu jurysdykcji krajowej sądów amerykańskich w sprawach dotyczących własności dóbr kultury, wszczętych z powództwa jednostki na skutek interwencji państwa obcego w rozporządzanie rzeczą. Przedmiotem rozważań jest również prawny charakter działań państwa w zakresie dochodzenia uprawnień wynikających z prawa własności dobra kultury. Komentowane orzeczenie stwierdza brak jurysdykcji sądów amerykańskich co do roszczeń wynikających z interwencji państwa obcego w zakresie realizowania jego suwerennych uprawnień związanych z prawem własności dóbr kultury danego państwa zgodnie z właściwym prawem krajowym. Wnioski glosy są aprobujące co do argumentacji przytoczonej w treści orzeczenia i wskazują, że stanowi ono istotny precedens w sprawach dotyczących restytucji dóbr kultury zidentyfikowanych na amerykańskim rynku sztuki.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Carter J., “The Beginning of Narrative Art in the Greek Geometric Period,” The Annual of the British School at Athens 1972, vol. 67.
Chechi A., The Settlement of International Cultural Heritage Disputes, Oxford 2014.
Donoghue J.E., “Taking the Sovereign Out of the Foreign Sovereign Immunities Act: A Functional Approach to the Commercial Activity Exception,” Yale Journal of International Law 1992, vol. 17.
Mackenzie S., Brodie N., Yates D., Tsirogiannis Ch. (eds.), Trafficking Culture. New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities, London 2019.
Mofidi M., “The Foreign Sovereign Immunities Act and the Commercial Activity Exception: The Gulf between Theory and Practice,” Journal of International Legal Studies 1999, vol. 5. Stamatoudi I., Cultural Property Law and Restitution: A Commentary to the International Conventions and European Union Law, Cheltenham – Northampton 2011.
Voudouri D., “Greek legislation concerning the international movement of antiquities and its ideological and political dimensions” [in:] A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity in Twentieth-Century Greece, eds. D. Damaskos, D. Plantzos, Athens 2008.
Warren K., “A philosophical perspective on the ethics and resolution of cultural property issues” [in:] The Ethics of Collecting Cultural Property: Whose Culture? Whose Property?, ed. P.M. Messenger, Albuquerque 2003.
Zeidler K., Restitution of Cultural Property: Hard Case – Theory of Argumentation – Philosophy of Law, Gdańsk – Warsaw 2016.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Plata, A. . (2021). Roszczenie państwa dotyczące prawa własności dobra kultury jako suwerenny akt władzy a problem jurysdykcji krajowej: Wyrok Sądu Apelacyjnego dla Drugiego Okręgu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie nr 19-2171-cv. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 281–288. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.22