Odpowiedzialność państw za szkody wyrządzone w środowisku morskim

Autor

  • Janina Ciechanowicz-McLean Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2019.3.15

Abstrakt

The States’ responsibility is a fundamental institution of international law. The International law Commission – IlC expressed that in the Articles on responsibility of States for International Wrongful Acts. The principles and rules governing States are more clear and certain because they are set out in the United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLoS. UNCLoS and the Articles of ILC provide mechanisms to hold States respon- sible if they fail to fulfil their obligations to prevent, reduce and control pollutions of the marine environment. The dispute settlement procedures in UNCLoS provide remedies for an effective action that are not available in most fields of transboundary pollution.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bar, m., jendrośka, j. (2004), Umowy międzynarodowe eKG oNZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania, Wrocław.

Bąkowski, T. (2018), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich, Gdańsk.

Browlie, I. (1998), Principles of Public International Law, oxford.

Bruhnee, j., Toope, S.j. (2010), legitimacy and legality in international law. An international Account, Cambridge.

Cała-Wacinkiewicz, E. (2017), Fragmentacja prawa międzynarodowego, Warszawa. Ciechanowicz, j. (1989), Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym publicznym, Gdańsk.

Ciechanowicz-mcLean, j., Bielawska-Srock, P. (2017), The ecological security of the Baltic Sea from Polish perspective, Maritime Law 29, s. 9–23.

Czapliński, W. (2002), Kodyfikacja prawa o odpowiedzialności międzynarodowej państw, Studia Prawnicze 154.4.

Czapliński, W. (2009), Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. Zarys wykładu, Warszawa.

Czech, e.K. (2008), szkoda w obszarze środowiska i wina jako determinanty odpowiedzialności administracyjnej za tę szkodę, Białystok.

Kiss, A., Shelton, d. (2004), International Environmental Law, Third edition, New york.

Łukaszuk, l. (2006), Podstawowe zasady międzynarodowej ochrony środowiska morskiego. Wybrane aspekty prawa, doktryny i praktyki, studia ecologiae et Bioethicae 4. menkes, j. (2012), jedność nauki ‘versus’ wielość nauk, Przegląd strategiczny 1, s. 51–66, https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.4 [dostęp: 9.01.2019].

Paczuski, R. (2008), ochrona środowiska. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2008.

Safian, M. (red.) (2007), system prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, Warszawa, s. 857–860.

Schultz-zehden, A., Matczak, M. (eds.) (2012), Compendium an Assessment of Innovative and sustainable Uses of Baltic Marine Resources, Gdańsk.

Smoktunowicz, e., Kosikowski, C. (red.) (2000), Wielka encyklopedia prawa, Białystok–Warszawa.

Tanaka, y. (2015), Principles of International marine environmental law, [w:] r. rayfuse (ed.), Research Handbook on International Marine Environmental Law, Cheltenham–
Northampton, s. 31–56.

Wałkowski, d. (2018), odpowiedzialność za szkodę w środowisku per se w międzynarodowym prawie morza, Poznań.

Zbaraszewska, A. (2007), dylematy międzynarodowej odpowiedzialności państw, RPEiS 69.1, s. 45–63.

Zbaraszewska, A. (2008), Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność za szkody transgraniczne w środowisku – problem prewencji, RPEiS 70.2, s. 109–123.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-04

Jak cytować

Ciechanowicz-McLean, J. . (2019). Odpowiedzialność państw za szkody wyrządzone w środowisku morskim. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(43)/2019), 191–202. https://doi.org/10.26881/gsp.2019.3.15