Instrumenty prawne ochrony klimatu przed uchwaleniem Europejskiego Zielonego Ładu (2019)

Autor

  • Janina Ciechanowicz-McLean Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.01

Słowa kluczowe:

zmiany klimatu; porozumienie z Paryża; UNFCC; Europejski Zielony Ład; prawo klimatyczne

Abstrakt

W 1992 r. podpisano w Rio de Janeiro, podczas konferencji określanej mianem „Szczytu Ziemi”, ramową konwencję w sprawie zmian klimatu, zwaną konwencją klimatyczną. Jest to pierwsza umowa międzynarodowa w całości poświęcona ochronie klimatu przed zmianami. Jej celem jest doprowadzenie do stabilizacji antropogenicznych gazów cieplarnianych w atmosferze oraz adaptacja do zmian klimatu. Wprowadzono tam wspólną, lecz zróżnicowaną odpowiedzialność państw za problemy związane ze zmianami klimatu. Wprowadzono też kilka zasad postępowania w tym zakresie, aby chronić klimat dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Protokół z Kioto z 1997 r., mający charakter wykonawczy do konwencji klimatycznej, wzmocnił rolę prawa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, poprzez wprowadzenie instrumentów ekonomicznych, w tym handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej COP 21 w Paryżu w 2015 r. przyjęła projekt porozumienia klimatycznego, którego celem jest zatrzymanie do końca XXI w. wzrostu globalnego ocieplenia do 2°C poprzez m.in. kontrybucje narodowe dotyczące redukcji i pochłaniania CO2. Wprowadzona w 2019 r. koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu w Unii Europejskiej zakłada nową zrównoważoną strategię na rzecz wzrostu gospodarczego, w której w 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych, a wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od wykorzystania zasobów. W europejskim prawie o klimacie nie proponuje się nowych instrumentów prawnych w tym przedmiocie poza tymi, które zostały już wprowadzone przez konwencję klimatyczną i porozumienie klimatyczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamczak-Retecka M., Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej, Gdańsk 2017.

Ciechanowicz-McLean J., Nyka M., Global Warming and Climate Change Law – from Geneva (1979) to Copenhagen (2009) [w:] Ius est ars boni et aequi, Peter Lang 2010.

Ciechanowicz-McLean J., Prawne problemy umów międzynarodowych w zakresie zmian klimatu, GSP 2016, t. 36.

Glibowski K., Białe certyfikaty i świadectwa efektywności energetycznej. Analiza porównawcza systemów przyjętych w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech i w Polsce, Warszawa 2018.

Gubrynowicz A., Clean development mechanism: The mechanism we’ll never see? [w:] Status of Foreigners and Global Problems of Immigration. Legal Problems of Environmental Protection, red. T. Kożluka, Warszawa 2001.

Gubrynowicz A., Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2005.

Kaliski M., Węgiel pozostanie podstawowym paliwem dla energetyki [w:] G. Makuch, Gaz łupkowy. Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne, Kraków 2014.

Kassenberg A., Sobolewski M., Zmiany klimatu. Polityka i działania na rzecz ograniczania emisji gazów szklarniowych w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2002.

Kenig-Witkowska M.M., Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

Kępka K., Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych, Warszawa 2013.

Posner E.A., Weisbach D., Climate Change Justice, Princeton and Oxford 2010.

Przybojewska I., Instrumenty rynkowe w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2021, maszynopis.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Ciechanowicz-McLean, J. (2021). Instrumenty prawne ochrony klimatu przed uchwaleniem Europejskiego Zielonego Ładu (2019). Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 9–20. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.01