Tom 17 Nr 1-2 (2019): Gdańskie Studia Międzynarodowe