Sekularyzm i postsekularyzm w czynie i myśli. Przypadek Francji

Autor

  • Krystyna Bembennek Uniwersytet Gdański
  • Zbyszek Dymarski Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

sekularyzacja, postsekularyzm, moralność laicka, państwo laickie

Abstrakt

Autorzy artykułu starają się rozpoznać i opisać procesy, które doprowadziły do silnego zlaicyzowania społeczeństwa francuskiego. Zwracają oni uwagę, że rozwijały się one, prowadzone nie siłą „naturalnych” praw rozwoju społecznego, ale były wynikiem przemyślanej polityki rządzących. Przełomowym wydarzeniem dla tego procesu była rewolucja 1789 roku. Ugrupowania które wówczas przejęły władzę oraz ich następcy, modyfikowały prawa, reformowały systemy edukacji, odbierały majątki i budynki kościelne duchowieństwu. Oczywiście oświeceniowe idee wolności, równości i braterstwa dla wszystkich, były bardzo atrakcyjnym programem przemian, ale bez wspomnianych środków nacisku, a niejednokrotnie przymusu, kształt i zasięg laicyzacji we Francji byłby zdecydowanie inny.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-25

Jak cytować

Bembennek, K. ., & Dymarski, Z. . (2019). Sekularyzm i postsekularyzm w czynie i myśli. Przypadek Francji. Karto-Teka Gdańska, (2(5), 2–7. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7884

Inne teksty tego samego autora