Słowo od redakcji

Autor

  • Marek Czyżewski Uniwersytet Łódzki
  • Dominik Krzymiński Uniwersytet Gdański
  • Ewa Marynowicz-Hetka Uniwersytet Łódzki
  • Maria Mendel Uniwersytet Gdański
  • Tomasz Szkudlarek Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Christie P., 2006, Changing regimes: Governmentality and education policy in post-apartheid South Africa, International Journal of Educational Development, no. 26, pp. 373–381, DOI: 10.1016/j.ijedudev.2005.09.006.

Czyżewski M., 2009, Między panoptyzmem i „rządomyślnością” – uwagi o kulturze naszych czasów, Kultura Współczesna, nr 2, s. 83–95.

Czyżewski M., 2013, W kręgu społecznej pedagogii, Societas/Communitas, nr 2, s. 43–73.

Foucault M., 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France 1977–1978, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault M., 2011, Narodziny biopolityki. Wykłady w Collège de France 1978–1979, tłum. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Franczak K., Nowicka M., 2016, Od redaktorów: Perspektywa Foucaultowska we współczesnej refleksji badawczej, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 12, nr 1, s. 6–15, http:// www.przegladsocjologiijakosciowej.org/volume33_pl.php (dostęp: 10.09.2018).

Marynowicz-Hetka E., 2015, Pedagogizacja życia społecznego – spojrzenie z oddalenia, Nauki o wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne,nr 1/2015, DOI: 10.5604/17339758.1173571, s. 178–189.

McIlvenny P., Zhukova Klausen J., Bang Lindegaard L. (eds.), 2016, Studies of Discourse and Governmentality. New perspectives and methods, Amsterdam–Philadelphia, PA: John Benjamins Publishing Company.

Ostrowicka H., 2015, Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Peters M.A., Besley A.C., Olsen M., Maurer S., Weber S. (eds.), 2009, Governmentality studies in education, Rotterdam: Sense Publishers.

Simons M., Masschelein J., 2008, The governmentalization of learning and assemblage of a learning apparatus, Educational Theory, no. 58(4), pp. 391–415.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Czyżewski, M., Krzymiński, D., Marynowicz-Hetka, E., Mendel, M., & Szkudlarek, T. (2018). Słowo od redakcji. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 7–9. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2755