Trzy wymiary tożsamości miasta

Autor

  • Lesław Michałowski Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

tożsamość miasta, wizerunek miasta, marketing miasta, prawo do miasta, aktywność społeczna

Abstrakt

W artykule zaprezentowano trzy wymiary tożsamości miasta. Jest to, innymi słowy, pokazanie różnych obszarów tego, co i w jaki sposób mówi się na temat miasta i jego tożsamości. Pierwszy wymiar traktuje o miastach jako tekstach kultury, gdzie tożsamość jest formą kreacji spotykaną między innymi w literaturze i sztukach wizualnych. Drugi wymiar dotyczy tożsamości miasta jako elementu działań marketingowych, poprzez który tworzy się wizję tego, jak miasto ma być postrzegane przez docelowego odbiorcę (turystę, inwestora, mieszkańca). Trzeci wreszcie wymiar ukazuje tożsamość miasta jako efekt postaw mieszkańców, którzy okazują emocjonalny stosunek do miejsca zamieszkania, a także działają aktywnie na jego rzecz. Artykuł jest równocześnie zarysem teoretycznego wsparcia dla projektu badawczego dotyczącego tożsamości Gdańska. Stąd znajdują się w nim cząstkowe odwołania do uzyskanego dzięki niemu materiału empirycznego. 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ackroyd P., 2011, Londyn. Biografia, tłum. T. Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka.

Afeltowicz Ł., Gądecki J., Olechnicki K., Szlendak T., Wróblewski M., 2018, Efekt Bilbao czy kult cargo? Nowe instytucje kultury jako aktywatory życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, Elbląg: Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa.

Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, tłum. M. Duda-Gryc, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Bachórz A., Ciechorska-Kulesza K., Grabowski T., Michałowski L., Obracht-Prondzyński C., Stachura K., Zbieranek P., 2017, Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012–2017, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Bierwiaczonek K., Dymnicka M., Kajdanek K., Nawrocki T., 2017, Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brodski J., 2003, Dyptyk petersburski, czyli przewodnik po przemianowanym mieście, tłum. A. Husarska, P. Hertz, Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich.

Czapliński P., 1999, Wznoszenie biografii: proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu, Teksty Drugie, nr 3.

Czeczott J., 2017, Petersburg. Miasto snu, Wołowiec: Czarne.

Ferenc T., 2011, Fotografia miejska a przemiany struktury i kultury miasta, Przegląd Socjologiczny, nr 2–3(60).

Grass G., 1990, Psie lata, tłum. S. Błaut, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

Harvey D., 2012, Bunt miast: Prawo do miasta i miejska rewolucja, tłum. A. Kowalczyk, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Kowalewski M., 2016, Obywatelstwo miejskie. Wokół idei i niektórych rozwiązań formalnych, Przegląd Socjologiczny, nr 1(65).

Kowalski K., 2013, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Kuligowski W., 2004, Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Lewicka M., 2011, Psychologia miejsca, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Montgomery C., 2015, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, tłum. T. Teszmar, Kraków: Wysoki Zamek.

Purchla J., 2017, Dziedzictwo kulturowe [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Rewers E., 2014, Miejska przestrzeń kulturowa: od laboratorium do warsztatu [w:] E. Rewers (red.), Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Rouillé A., 2007, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, tłum. O. Hedemann, Kraków: Univesitas.

Rybicka E., 2003, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków: Universitas.

Sanetra-Szeliga J., 2017, Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Sawin S., Mironow D., 2012, „Kulturalna stolica” a kultura obywateli. Czy istnieją szczególne społeczno-kulturowe praktyki mieszkańców Petersburga? [w:] A. Bachórz, L. Michałowski, W. Siemionow, W. Winogradow (red.), Gdańsk i Sankt Petersburg. Społeczne portrety miast partnerskich, tłum. A. Bachórz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szromnik A., 2012, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Znaniecki F., 1938, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 18, z. 1.

Znaniecki F., Ziółkowski J., 1984, Czym jest dla Ciebie miasto Poznań, Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Michałowski, L. (2019). Trzy wymiary tożsamości miasta. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 25–37. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4224