Tożsamość mieszkańców polskich miast. Kilka refleksji socjologicznych

Autor

  • Marek S. Szczepański Uniwersytet Śląski
  • Anna Śliz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

tożsamość indywidualna i społeczna, homo faber, homo viator, marginal man

Abstrakt

Od wieków tożsamość stanowi ważny problem egzystencjalny, ponieważ porządkuje relację człowieka ze światem. Tożsamość to nie wyłącznie biologiczne trwanie człowieka, ale zasada porządku społecznego i kulturowego. Tożsamość to świadomość siebie, czyli rezultat uwikłania aktora społecznego w sieci różnorodnych powiązań, które w procesie interakcji kształtują człowieka wraz z wymiarem biologicznym. Tożsamość zatem to z jednej strony tradycja eriksonowska, czyli poczucie bycia człowiekiem, z drugiej interakcjonistyczna, czyli modyfikacja tożsamości poprzez proces interakcji. Współczesny świat konfrontujących się kultur rodzi potrzebę analizy tożsamości w przestrzeni wielu kultur, która kształtuje się przez ciągły kontakt z odmiennymi wartościami, normami, wzorami zachowań. 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bell D., 1998, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bokszański Z., 2007, Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności-raport z badań, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Budyta-Budzyńska M., 2010, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody et al., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells M., 2008, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czekaj K., 2007, Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.

Dziuban Z., 2008, Atopia – poza miejscem i „nie-miejscem” [w:] K. Wilkoszewska (red.), Czas przestrzeni, Kraków: Universitas.

Flis M., 2004, Etyczny wymiar tożsamości kulturowej [w:] M. Flis (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Golka M., 2010, Imiona wielokulturowości, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.

Krzysztofek K., Szczepański M.S., 2005, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lévi-Strauss C., 2009, Antropologia strukturalna, Warszawa: ALETHEIA.

Malinowski B., 1980, Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Dzieła, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mathews G., 2005, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, tłum. E. Klekot, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Márquez G.G., 2006, Sto lat samotności, tłum. G. Grudzińska, K. Wojciechowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.

Miastamaniak.pl, 2013, 15 największych miast świata, www.miastamaniak.pl/2013/01/20/15-najwiekszych-miast-swiata (dostęp: 13.10.2018).

Misztal B., 2000, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków: Universitas.

Oz A., 2010, Sceny z życia wiejskiego, tłum. L. Kwiatkowski, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Park R.E., 1928, Human Migration and the Marginal Man, „American Journal of Sociology”.

Park R.E., 1929, Human Migration and the Marginal Man [w:] E.W. Burgess, Personality and the Social Group, Chicago.

Pasamonik B., 1999, Tożsamość osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Rose N., 1996, Authority and the Genealogy of Subjectivity [w:] P. Helas, S. Lash, P. Morris (eds.), Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity, Cambridge: Blackwell.

Tuan Yi-Fu, 1987, Przestrzeń i miejsce, Warszawa: PIW.

Welsh W., 2004, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, tłum. K. Wilkoszewska [w:] K. Wilkoszewska (red.), Estetyka transkulturowa, Kraków: Universitas.

Węglarz S., 1997, Tutejsi i inni, cz. I, O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. XXXVI, Łódź.

Wyborcza, 2013, ONZ: Świat przenosi się do miast. 20 lat temu jednym z największych był Nowy Jork. A teraz?, www.wyborcza.pl/1,76842,16310938,ONZ (dostęp: 13.10.2018).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Szczepański, M. S., & Śliz, A. (2019). Tożsamość mieszkańców polskich miast. Kilka refleksji socjologicznych. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 13–24. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4226