Obywatelskość w partnerstwie. Praktyki współpracy oraz wsparcia w doświadczeniu gdańskich aktywistek

Autor

  • Krzysztof Stachura Uniwersytet Gdański

Abstrakt

W tekście opisuję, na czym polega charakterystyka i znaczenie rozwijania przez kobiety partnerstw w polu działań obywatelskich. Przedstawiam specyfikę mechanizmów animowanego przez kobiety obywatelskiego współdziałania, dodatkowo ukazując wagę powiązanego z nim wsparcia. Analizę prowadzę na podstawie danych pochodzących z indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród grupy społeczniczek w Gdańsku (n = 30). Ta oddolna perspektywa umożliwia rekonstrukcję narracji o znaczeniach nadawanych praktykom współpracy i wsparcia w działaniach obywatelskich. Z zebranego materiału wynika, że skłonność gdańskich aktywistek do budowania i zagęszczania sieci relacji jest kluczowym czynnikiem zmiany na trzech poziomach: (1) umożliwia poszerzenie pola działań obywatelskich, (2) pozwala podnieść poziom jakości prowadzonych działań oraz (3) przynosi wiele pozytywnych rezultatów, zarówno dla jednostek, jak i społeczności.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-25

Jak cytować

Stachura, K. (2020). Obywatelskość w partnerstwie. Praktyki współpracy oraz wsparcia w doświadczeniu gdańskich aktywistek. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6284