Badanie potencjału możliwości uczenia się dzieci – eksperyment nauczający

Autor

  • Ewa Filipiak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.07

Słowa kluczowe:

strefa aktualnego rozwoju, strefa najbliższego rozwoju, metoda mikrogenetyczna, eksperyment nauczający, teorio-metoda Wygotskiego, potencjał możliwości uczenia, metoda kontekstualna, zadania rozwojowe

Abstrakt

Vygotsky’s cultural-historical theory introduced new procedures in research methodology referring to the relationship between the zone of actual and proximal development. In the article I share my research experience resulting from an attempt to use in my research a teaching experiment in the understanding of Lev S. Vygotsky, the transition from the study of existing learning culture products and the diagnosis of the zone of actual development, the exploration of the child’s learning potential, his/her susceptibility to teaching, estimation of the child’s proximal development and cognitive readiness; from organizing a research situation in which the child independently solves the problem to exploring the potential of a child to solve a problem in cooperation with an adult, finally from examining both the child and the context to the study of the child in the context.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bodrowa E., Leong D.J. (2007), Tools of the Mind. The Vygotskian Approach to Early Childhood Education. New York, Pearson.

Brown A.I., Ferrara R.A. (1994), Poznawanie stref najbliższego rozwoju. W: A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań, Zysk i S-ka.

Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar.

Brzezińska A.I. (2015), Obserwacja dziecka w sytuacji zadaniowej – konstruowanie skali SOD-SZ. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, ArtStudio.

Filipiak E. (2009), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Niepublikowany raport z badań, Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Instytut Pedagogiki UKW, Bydgoszcz.

Filipiak E. (2012), Produkty kultury uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. „Forum Oświatowe”, 1(46).

Filipiak E. (2015a), Zdolności wytwarzania konwergencyjnego i dywergencyjnego uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 4(238).

Filipiak E. (2015b), Zdolności uczenia się uczniów kończących I i II etap edukacji. „Edukacja”, 1.

Filipiak E. (2015c), Budowanie rusztowania dla myślenia i uczenia się dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej teorii Lwa S. Wygotskiego. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, ArtStudio.

Filipiak E. (2018), Cultural-historical theory by Lev S. Vygotsy (CHAT): strategies of studies on children’s learning and development. From theory to change in practice.

Filipiak E. (red.) (2015), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, ArtStudio.

Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2015 a), Model nauczania rozwijającego według Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji. Gotowość studentów i nauczycieli. Możliwości aplikacji. Raport tematyczny z badań ACK. Bydgoszcz, ArtStudio.

Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2015 b), Możliwości rozwijania myślenia i uczenia się dzieci poprzez stawianie zadań rozwojowych. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające według Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, ArtStudio.

Kin-Wiśniewska M. (2009), „Miłość jest jak wiatrak” – czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Klus-Stańska D. (2002), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wyd. UWM.

Meeker M., Meeker R., and Roid G.H. (1985), Structure of Intellect Learning Abilities Test (SOILA). WPS.

Stachowski R. (2002), Lew S. Vygotsky – prekursor psychologii o dwóch obliczach. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Lew S. Vygotsky. Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań, Zysk i S-ka.

Shotter J. (1994). Psychologia Wygotskiego – wspólna aktywność w strefie rozwoju. W: A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań, Zysk i S-ka.

Smykowski B. (2000), Podejście rozwojowe do badania złożonych form zachowań. W: Nieobecne dyskursy. Cz. 6. A.I. Brzezińska (red.). Wygotski i z Wygotskim w tle. Toruń, Wyd. UMK.

Smykowski B. (2017), Eksperymentalna metoda podwójnej stymulacji w diagnozowaniu gotowości dzieci do uczenia się pod kierunkiem. „Psychologia Wychowawcza”, 11.

Stemplewska-Żakowicz K. (2004), O rzeczach widywanych na obrazkach i opowiadanych o nich historiach. TAT jako metoda diagnostyczna. Warszawa, Academica.

Wood D. (2006), Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków, Wyd. UJ.

Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa, PWN.

Wygotski L.S. (1989), Myślenie i mowa. Warszawa, PWN.

Zak A. (1989), Rozwój myślenia teoretycznego u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warszawa, WSiP.

Zuckerman G.A. (2007), Child-adult interaction that creates a zone of proximal development. “Journal of Russian and East European Psychology”, 45(3).

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Filipiak, E. (2018). Badanie potencjału możliwości uczenia się dzieci – eksperyment nauczający. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 60–71. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.07