Troska o świat i zadanie jego wspólnej przebudowy, czyli o Korczakowskiej uwspólniającej utopii w działaniu

Autor

  • Karolina Starego Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.08

Słowa kluczowe:

Janusz Korczak, miłość do świata, pedagogika wspólnotowości, edukacja wspólnotowa

Abstrakt

The aim of this paper is to reconstruct Korczak’s notion of “utopia in action”. The notion is based on the philosophy of education concerned with creating of what is common. In this analysis I leave aside Korczak’s “paidocentrism” and focus on the communal elements in his thought – such as the care for the world that is also a call for its shared reconstruction, and the ontological force of love for the world and the people that populate it. Such an interpretation of Korczak’s thought allows it to become a topical alternative for the essentialist, antagonistic and exclusive ideas concerning community education.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arendt H. (2011), Kryzys edukacji. W: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Bauman Z. (2002), Dzieciństwo godności ludzkiej. „Midrasz”, 12. http://midrasz.pl/archiwum.php#article-content, 12.06.2019.

Biesta G.J.J. (2006), Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future.Boulder, London, Paradigm Publishers.

Biesta G.J.J. (2013a), The Beautiful Risk of Education. Boulder, London, Paradigm Publishers.

Biesta G.J.J. (2013b), Time Out: Can Education do and be Done Without Time? W: T. Szkudlarek (ed.), Education and the Political. Rotterdam, Boston, Taipei, Sense Publishers.

Freire P. (2007), Pedagogy of the oppressed.30th Anniversary Edition. New York, London, Continuum.

Hodgson N., Vlieghe J. & Zamojski P. (2018), Education and the Love for the World: articulating a post-critical educational philosophy. „Foro de Educación”, 16(24).

Korczak J. (1928), Wstęp. W: M. Rogowska-Falska, Zakład wychowawczy „Nasz Dom”: szkic informacyjny. Warszawa, Towarzystwo „Nasz Dom”.

Korczak J. (1978a), Pisma wybrane. T. 1. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (1978b), Pisma wybrane. T. 3. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Kowzan P. (2017), Dydaktyka zorientowana na współpracę równych. Typy relacji ze studentami podczas wspólnej pracy badawczej. „Hybris”, 36.

Kowzan P. (2018), Edukacja wobec groźby wojny. „Parezja”, 1(9).

Kubicka D. (2016), Doniosłość codzienności w filozofii wychowania Janusza Korczaka. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, 1(2).

Lewin A. (1986), Tryptyk pedagogiczny. Korczak – Makarenko – Freinet. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Lewin A. (1999), Korczak znany i nieznany. Warszawa, Ezop Agencja Edytorska, WSP ZNP.

Lewis T. (2008), Defining the Political Ontology of the Classroom: Toward a Multitudinous Education. „Teaching Education”, 19(4).

Masschelein J., Simons M. (2008), The Governmentalization of Learning and the Assemblage of a Learning Apparatus. „Educational Theory”, 4(58).

Rancière J. (1991), The ignorant schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation. Stanford, CA, Stanford University Press.

Rancière J. (2004), The philosopher and his poor. Duke, Duke University Press.

Smolińska-Theiss B. (2013), Spuścizna pedagogiczna Janusza Korczaka. Pytania o uniwersalność i aktualność idei. W: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci są ludzie. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Starego K. (2016a), Odmowa teraźniejszości, czyli o odbywatelnianiu dzieci i udziecinnianiu obywateli. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 3(75).

Starego K. (2016b), Poza dyskurs kompetencji w edukacji krytycznej. „Trzeci termin” oraz Paula Freirego i Jacquesa Rancière’a idea dialogu zapośredniczonego. „Forum Oświatowe”, 1(55).

Starego K. (2017), Od pedagogiki kolektywu do pedagogiki kolektywizującej. Idee pedagogiczne Antona Makarenki w świetle filozofii i pedagogiki wspólnotowości. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 4(39).

Szkudlarek T. (2017), Punk Theory: The future of thinking in the time of no future. „Research in Education”, 97(1).

Szkudlarek T. (2018), Postulational Rhetoric and Presumtive Tautologies: The Genre of the Pedagogical, Negativity, and the Political. „Studies in Philosophy and Education”, 4(38).

Todd S. (2010), Pedagogy as Transformative Event: Becoming Singularity Present in Context. PESGB Conference, Oxford, March 26–28. https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/74957/Todd.pdf, 16.07.2019.

Vlieghe J. (2016), Edukacja w warunkach szkolnych. Ku pedagogice skupionej na rzeczy. „Studia i Badania Naukowe. Pedagogika”, 10(1).

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Starego, K. . (2019). Troska o świat i zadanie jego wspólnej przebudowy, czyli o Korczakowskiej uwspólniającej utopii w działaniu. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 80–90. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.08

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły