Rozwiązywanie zadań tekstowych przez studentów – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Autor

  • Beata Bugajska-Jaszczołt Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Monika Czajkowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.09

Słowa kluczowe:

studenci edukacji wczesnoszkolnej, zadania tekstowe, umiejętności matematyczne studentów

Abstrakt

The results of the research aimed at diagnosing the ability to solve textual tasks by the students – candidates for lower primary teachers are presented in the article. The research was carried out between the years 2017 and 2019. It comprised 392 students of pedagogy with teaching specialization. The main research method was a competency test, and the technique was document analysis. The research shows that the students have well-mastered calculational algorithms and techniques but they have difficulties in presenting their reasoning in the language of mathematics. A large group of students strive to write down the solution in the form of a ready mathematical formula, without representing the situation on a drawing/diagram or manipulating on concretes to help them solve the problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

An S., Kulm G., Wu Z. (2004), The pedagogical content knowledge of middle school, mathematics teachers in China and the U. S. „Journal of Mathematics Teacher Education”, 7.

Ball D.L., Thames M.H., Phelps G. (2008), Content knowledge for teaching. „Journal of Teacher Education”, 59(5).

Baumert J., Kunter M., Blum W., Brunner M., Voss T., Jordan A., Klusmann U., Krauss S., Neubrand M., Tsai Y. (2010), Teachers’ mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom and student progress. „American Educational Research Journal”, 47(1).

Czajkowska M. (2016), Kompetencje geometryczne nauczycieli matematyki. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia”, 8.

Czajkowska M., Bugajska-Jaszczołt B. (2016), Jak nauczyciele i uczniowie rozwiązują zadania matematyczne, czyli o poprawnych i niepoprawnych rozumowaniach. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 33(2).

Czajkowska M., Grochowalska M., Orzechowska M. (2015), Potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dąbrowski M. (2013), (Za) trudne, bo trzeba myśleć? Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M. (2020), Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej – studium empiryczne. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jakóbowski J. (1973), O sprawności pracy pedagogicznej początkujących nauczycieli. Bydgoszcz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauczycielskiej.

Kalinowska A. (2018). Matematyczne kompetencje przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji jako potencjalne źródło realizowanej przez nich metodyki. Perspektywa konstruktywistyczna. „Forum Oświatowe”, 30(2), https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/579, 1.06.2022.

Karpiński M., Nowakowska A., Orzechowska M., Sosulska D., Zambrowska M. (2014), Raport z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów OBUTm 2014. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Krauss S., Brunner M., Kunter M., Baumert J., Blum W., Neubrand M., Jordan A. (2008), Pedagogical content knowledge and content knowledge of secondary mathematics teachers. „Journal of Educational Psychology”, 100(3).

Krygowska Z. (1979), Zarys dydaktyki matematyki. Warszawa, WSiP.

Niss M. (2003), Quantitative Literacy and Mathematical Competencies. W: B.L. Madison, L.A. Steen (eds.), Quantitative Literacy: Why Numeracy Matters for Schools and Colleges, Proceedings of the National Forum on Quantitative Literacy, https://www.maa.org/external_archive/QL/pgs215_220.pdf, 1.06.2022.

Niss M. (2011), The Danish KOM project and possible consequences for teacher education. „Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática”, 9(6), http://funes.uniandes.edu.co/21376/, 1.06.2022.

Różańska A. (2016), Kompetencje matematyczne uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz studentów – przyszłych nauczycieli i nauczycieli pracujących. W: I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Pomiędzy dwiema edukacjami. Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany. Łódź, Wydawnictwo WSP.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Shulman L.S. (1986), Those who understand: Knowledge growth in teaching. „Educational Researcher”, 15(2).

Shulman L.S. (1987), Knowledge and Teaching: Foundations for the new reform. „Harvard Educational Review”, 57(1).

Strykowski W. (2005), Kompetencje współczesnego nauczyciela. „Neodidagmata”, 27/28.

Żeber-Dzikowska I., Wysocka-Kunisz M., Szydłowska A. (2016), Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia. „Społeczeństwo. Edukacja. Język”, 4.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-12

Jak cytować

Bugajska-Jaszczołt, B., & Czajkowska, M. . (2022). Rozwiązywanie zadań tekstowych przez studentów – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 55(2), 120–133. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.09

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły