Jak nauczyciele i uczniowie rozwiązują zadania matematyczne, czyli o poprawnych i niepoprawnych rozumowaniach

Autor

  • Monika Czajkowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Beata Bugajska-Jaszczołt Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słowa kluczowe:

edukacja matematyczna, rozumowanie, strategie rozwiązywania zadań matematycznych, kompetencje nauczycieli

Abstrakt

The teaching and learning of mathematics is done mainly by solving specially selected tasks. The most significant are those which contribute to the development of mathematical reasoning in students. In this paper, we present the results of the research carried out to check the extent to which students’ and teachers’ reasoning (correct and incorrect) coincide with each other. The obtained results indicate that certain incorrect strategies are so common to students and teachers that we can talk about a kind of pedagogical inheritance. Probably, some teachers teach in the same way as they were taught, unconsciously pushing their students to the path of faulty solutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ball D.L., Thames M.H., Phelps G. (2008). Content knowledge for teaching. “Journal of Teacher Education”, 59(5), 389–407.

Baumert J., Kunter M., Blum W., Brunner M., Voss T., Jordan A., Klusmann U., Krauss S., Neubrand M. i Tsai, Y. (2010). Teachers‘ mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom and student progress. “American Educational Research Journal”, 47(1), 133–180.

Białek K. i in. (2013), Raport z badania. Szkoła samodzielnego myślenia. Warszawa, IBE.

Bugajska – Jaszczołt B., M. Czajkowska, M. (2011), Kompetencje matematyczne przyszłych nauczycieli klas początkowych (w świetle wyników badań). W: J. Szempruch, E. Zyzik, M. Parlak (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej. Kraków, Wydawnictwo LIBRON.

Czajkowska M., Jasińska A., Sitek M. (2010), Kształcenie nauczycieli w Polsce. Wyniki międzynarodowego badania TEDS-M 2008. Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. http://www.ifispan.waw.pl/pliki/raport_z_badania_teds-m.pdf, 30.09.2011.

Czajkowska M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS. „Problemy wczesnej edukacji”. Nr 1 (16).

Czajkowska M. (2013). Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki. „Edukacja” nr 1/2013.

Czajkowska M., Grochowalska M., Orzechowska M. (2015), Potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego. Warszawa, IBE.

Davis B. (2011), Mathematics teachers’ subtle, complex disciplinary knowledge. Education forum. www.sciencemag.org, 28.12.2011.

Dąbrowski M. (2007), Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (red.) (2009), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasista i jego nauczyciel. Raport z badań ilościowych 2008. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (red.). (2011), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2013), (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia. Warszawa, IBE.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1997), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, Warszawa, WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2012), O dzieciach uzdolnionych matematycznie. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa, Nowa Era.

Hill, H.C., Schilling, S.G., Ball, D.L. (2004), Developing measures of teachers’ mathematics knowledge for teaching. “The Elementary School Journal”, 105(1).

Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa, Wyd. Akadem. Żak.

Krauss S., Brunner M., Kunter M., Baumert J., Blum W., Neubrand M. i Jordan A. (2008), Pedagogical content knowledge and content knowledge of secondary mathematics teachers. “Journal of Educational Psychology”, 100(3).

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, WSiP.

Mrożek E. (2015), Badanie uczniów i studentów pedagogiki. „Matematyka w Szkole” Nr 5 (77)/2015.

Murawska B., Żytko M. (red.) (2012), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Uczeń, dom, szkoła. Raport z badań. Warszawa, IBE.

Nowakowska A., Sosulska D., Sułowska A., Zambrowska M. (2013). Umiejętności matematyczne trzecioklasistów. W: A. Pregler (red.). Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport z badania OBUT 2013. Warszawa, IBE.

Pregler A., Wiatrak E. (red.) (2011), Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport z badania OBUT 2011. Warszawa, CKE.

Pregler A., Wiatrak E. (red.) (2012), Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport z badania OBUT 2012. Warszawa, CKE.

Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015). Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Czajkowska, M., & Bugajska-Jaszczołt, B. (2016). Jak nauczyciele i uczniowie rozwiązują zadania matematyczne, czyli o poprawnych i niepoprawnych rozumowaniach. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 193–203. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/905