Językowy obraz świata w tekstach Jana Jakuba Rousseau. „Wyznania” jako narracyjne konstruowanie tożsamości

  • Anna Wasilewska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: językowy obraz świata, autobiografia, narracyjne konstruowanie tożsamości, antropologia kognitywna, fikcja

Abstrakt

In this text I have taken up a reflection upon one of the most important works by J.J. Rousseau, “Confessions”. The book is considered to belong to personal literature, so I treated it as an autobiographical narration. In the methodological research I used both the category of a linguistic view of the world and the category of constructing an identity in the linguistic and cognitive analysis. On the one hand Rousseau’s work can be considered as an autobiographical narrative, but on the other hand it can be treated as fiction. And it is the dualism of construction that allows the interpretation of the text in many ways, formal or poetic, as well as referring to the writer’s life. I recommend reading Rousseau’ s biography again in order to see the intersection of history and fictitious reality, to reconstruct the linguistic strategy of giving meaning by J.J. Rousseau in constructing “Confessions” as well as in constructing identity.

Bibliografia

Baczko B. (2009), Rousseau: samotność i wspólnota. Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.

Bałaszczak W. (2004), Narracja jako sposób rekonstruowania i konstruowania historii życia w terapii Metodą Konfrontacji ze Sobą Hermansa. W: E Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja, koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Bartmiński J. (red.), (1999), Językowy obraz świata. Lublin, Wyd. UMC-S.

De Man P. (2004), Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Dryll E. (2004), Homo narrans – wprowadzenie, [w:] E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja, koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa, Wyd. Instytutu Psychologii PAN.

Jedliński R. (2000), Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Książek-Szczepanikowa A. (2009), Czytelnik otwarty na światło. Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

Langacker R.W. (1995), Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993, przekład zbiorowy pod red. H. Kardeli. Lublin, Wydawnictwo UMC-S.

Mamzer H. (2007), Tożsamość jako narracja. [w:] J. Leoński, U. Kozłowska (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania Jakościowe nad tożsamością. Szczecin, Economicus.

Ożdżyński J. (1995), Perspektywa kognitywna w badaniach nad językiem dzieci i młodzieży, [w:] J. Ożdżyński (red.), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży. Kraków, Wyd. Naukowe WSP.

Rajewski M. (2005), Koncepcja człowieka w antropologii kognitywnej, „Kognitywistyka” nr 1. Lublin, Wydawnictwo UMC-S.

Rousseau J.J. (1978), Wyznania. Przeł. T. Żeleński (Boy). Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Rousseau J.J. (1983), Marzenia samotnego wędrowca. Przeł. E. Rzadkowska, Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Rzadkowska E. Wstęp. W: Rousseau J.J. (1978), Wyznania. Przeł. T. Żeleński (Boy). Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Starobinski J. (2000), Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau. Przeł. J. Wojcieszak, Warszawa, Wydawnictwo KR

Warchala M. (2006), Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Zaporowski A. (2008), Wypowiedź a nieporozumienie. W: A. Pałubicka, G.A. Dominik (red.), Język i przedstawienie, zbiór rozpraw. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Wasilewska, A. (2015). Językowy obraz świata w tekstach Jana Jakuba Rousseau. „Wyznania” jako narracyjne konstruowanie tożsamości. Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), 67-80. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5662