Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refl eksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora

Autor

  • Kamila Zdanowicz-Kucharczyk Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5673

Słowa kluczowe:

badania w działaniu, metoda Marii Montessori, indywidualna praca z uczniem

Abstrakt

In this text I present, from the perspective of an external observer, research which shows, how using the Maria Montessori method helps teachers to work with children individually. The research method, which is action research, makes it possible to observe how the researcher-teacher involves children in all activities and enhances their self-esteem. At the same time the teacher`s engagement, independence and creativity become active while using the Maria Montessori method. I also present diffi culties, which could happen, when the Maria Montessori method is used in the traditional kindergarten.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-31

Jak cytować

Zdanowicz-Kucharczyk, K. (2015). Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refl eksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 92–103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5673