Mindtoyness – zestawy dydaktyczne rozwijające zmysły i uważność poznawczą. Wykorzystanie badań ewaluacyjnych w praktyce pedagogicznej

Autor

  • Jolanta Kruk Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • Kamila Zdanowicz-Kucharczyk Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.10

Słowa kluczowe:

Mindtoyness, uważność poznawcza, koncentracja uwagi, rozwój zmysłów, edukacja wczesnoszkolna, metodyka kulturowa

Abstrakt

In contemporary didactic studies we find relatively little information about methods of developing mindfulness in the cognitive sphere. Our aim is to try to transfer the issues of training concentration and attention to early childhood education. The didactic and developmental benefits that can be obtained from this practice were observed during the classes with the sets. Mindtoyness – is a collection in its root referring to mindfulness – in our research project it can give teachers the tools to work on developing in-depth concentration in children.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adler P., Adler P. (1987), Membership roles infield research. Newbury Park, CA, Sage.

Angrosino M. (2009), Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blândul V.C. (2009), Applications of interactive didactic evaluation in pre-academic learning system. „Problems of Education in the 21st Century”,17.

Bordovskaia N., Darinskaya L., Zhebrovskaia O. (2016), Didactic Tools’ of Selection in the Use of Active and Interactive Training Methods. „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 217.

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Elliot J. (2010), Używając badań do ulepszania praktyki: koncepcja praktyki opartej na danych empirycznych. W: H. Cèrvinková, B.D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kabat-Zinn J. (2016), Praktyka uważności dla początkujących. Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca.

Karwasz G.P., Kruk J. (2012), Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej: wystawy, muzea i centra nauki. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kruk J. (2010), W poszukiwaniu źródeł dydaktyki interaktywnej. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2(12).

Kruk J. (2013), Laboratorium Wczesnej Edukacji jako przykład „paradygmatu” metodyki interaktywnej. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 3(22).

Kamberelis G., Dimitriadis G. (2009), Focus Group Research: Retrospect and Prospect. W: P. Leavy (eds.), The Oxford Handbook of Qualitative Research. New York, Oxford University Press.

Maciejewska M., Matuszewska A. (2013), Jak uprawiać badania ewaluacyjne w edukacji?. W: H. Kędzierska, H. Mizerek (red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych – refleksje na marginesie projektów badawczych. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego.

Montessori M. (1913), Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Warszawa, Lidenfeld.

Tomasello M. (1999), Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. J. Rączaszek. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wygotski L. (1989), Myślenie i mowa. Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Kruk, J. ., & Zdanowicz-Kucharczyk, K. (2021). Mindtoyness – zestawy dydaktyczne rozwijające zmysły i uważność poznawczą. Wykorzystanie badań ewaluacyjnych w praktyce pedagogicznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), 142–152. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.10

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły

Inne teksty tego samego autora