Studia Scandinavica to interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich skandynawistów. Podejmując zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią nadbałtyckiego regionu Europy Północnej, wychodzi naprzeciw rosnącemu w Polsce zainteresowaniu Danią, Norwegią, Szwecją, Islandią, Finlandią.

Częstotliwość: Rocznik
Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

Call for papers

2018-09-27

Redakcja Studia Scandinavica zaprasza do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma. Zachęcamy do przesyłania artykułów dotyczących tematów skandynawskiego językoznawstwa, literatury, historii i kultury, jak również recenzji książkowych. Redakcja przyjmuje teksty w językach polskim, angielskim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim. Termin nadsyłania materiałów to 31 grudnia 2018 roku. Zgłoszone artykuły oceniane będą przez dwoje niezależnych recenzentów, z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości (tzw. double-blind peer-review). Teksty należy opracować redakcyjnie zgodnie z załączonymi wytycznymi i przesłać na adres k.drozdowska@ug.edu.pl

Przeczytaj więcej na temat Call for papers