Recenzenci

Recenzenci (2019)

prof. Krzysztof Bak (Stockholms Universitet, Szwecja)
prof. Knut Brynhildsvoll (Universitetet i Oslo, Norwegia)
dr Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. Miluše Juříčková (Masarykova univerzita, Czechy)
dr Helena Garczyńska (Uniwersytet Gdański)
dr Przemysław Gasztold (Akademia Sztuki Wojennej)
dr Jens Haugan (Høgskolen i Innlandet, Norwegia)
prof. Ole Karlsen (Høgskolen i Innlandet, Norwegia)
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)
dr Leszek Leśniewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
dr Carl Marklund (Södertörns högskola, Szwecja)
dr Agata Miatkowska-Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)
prof. Thomas Seiler (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)
dr Jordan Siemianowski (Uniwersytet Szczeciński)
dr Katarzyna Slany (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl, prof. nadzw. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Evy Beate Stykket (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)
dr Paweł Szkołut (Wyższa Szkoła Europejska, Kraków)
prof. dr hab. Jerzy Szyłak (Uniwersytet Gdański)
dr Katarzyna Tunkiel (Universitetet i Stavanger, Norwegia)
dr hab. Jørgen Veisland, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Dominika Wiśniewska (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
dr hab. Magdalena Żmuda-Trzebiatowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)