Recenzenci

Recenzenci (2020)

Lista recenzentów
prof. Harald Bache-Wiig (Universitetet i Oslo, Norwegia)
prof. Krzysztof Bak (Stockholms Universitet, Szwecja)
dr hab. Monika Banaś (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Ewelina Bator (Uniwersytet Warszawski)
prof. Knut Brynhildsvoll (Universitetet i Oslo, Norwegia)
dr hab. Władysław Bułhak (Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie)
dr Zsófia Domsa (Eötvös Loránd University, Węgry)
dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
prof. Mika Hallila (University of Jyväskylä, Finlandia)
dr hab. Paweł Jaworski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Ole Karlsen (Høgskolen i Innlandet, Norwegia)
dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Beata Mytych-Forajter, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
dr Grzegorz Pawlikowski (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Ewa Pomirska (Uniwersytet Gdański)
dr Michał Przeperski (Instytut Historii Nauki PAN / Biuro Badań Historycznych IPN
w Warszawie)
prof. Thomas Seiler (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)
dr Jordan Siemianowski (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Beate Sommerfeld, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Jørgen Veisland, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. Henning Howlid Wærp (UiT Norges arktiske universitet, Norwegia)