Redaktor naczelny

dr hab. Maria Sibińska, prof. nadzw., Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Sekretarze redakcji

dr Karolina Drozdowska, Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

mgr Magdalena Podlaska, Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Redaktorzy tematyczni

Literaturoznawstwo:

dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. nadzw., Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Językoznawstwo:

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw., Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Media, społeczeństwo, historia:
dr Maja Chacińska, Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Kulturoznawstwo:

dr Agata Lubowicka, Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska