Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Maria Sibińska, prof. nadzw., Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Sekretarze redakcji

dr Karolina Drozdowska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

mgr Magdalena Podlaska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Redaktorzy tematyczni

Literaturoznawstwo:

dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. nadzw., Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Językoznawstwo:

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw., Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Media, społeczeństwo, historia:
dr Maja Chacińska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Kulturoznawstwo:

dr Agata Lubowicka, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Redaktor strony internetowej

mgr Dominika Bartnik-Światek, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska