Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Maria Sibińska, prof. UG., Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Sekretarz Redakcji

mgr Marta Hajdyła,  Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Redaktorzy tematyczni

Literaturoznawstwo:

dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG.,  Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

dr Karolina Drozdowska, Norwegian University of Science and Technology

Językoznawstwo:

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG., Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

Media, społeczeństwo, historia:
dr hab. Maja Chacińska, prof. UG., Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

dr Carl Marklund, Institute of Contemporary History, Södertörn University, Szwecja

Kulturoznawstwo:

dr Agata Lubowicka, badaczka niezależna, Polska

Redaktor strony internetowej

dr Dominika Bartnik-Światek, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Polska