Harmonogram procesu wydawniczego

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów:  7 dni.

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów:  3 miesiące.

Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł: 1 rok.