Autorzy

Autorzy 2020

Hieronim Chojnacki
ORCID: 0000-0002-1735-9242
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
ul. 3 Maja 25a, 80-802 Gdańsk, Polska
e-mail: hieronim.chojnacki@ug.edu.pl

Ryszard M. Czarny
ORCID: 000-0001-6207-5137
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Krajów Europy Północnej
ul. Świętokrzyska 21B, 25-369 Kielce, Polska
e-mail: rcz@ujk.edu.pl

Anna Maria Czernow
ORCID: 0000-0001-5510-3099
Uniwersytet Warszawski
Wydział „Artes Liberales”
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, Polska
e-mail: sasza.czernow@gmail.com
(artykuł nadesłano 5.05.2020; artykuł zaakceptowano 10.07.2020)

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
ORCID: 0000-0001-6808-6603
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: e.denkiewicz@interia.pl
(artykuł nadesłano 8.02.2020; artykuł zaakceptowano 30.04.2020)

Hanna Dymel-Trzebiatowska
ORCID: 0000-0002-7753-5463
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: hanna.dymel-trzebiatowska@ug.edu.pl

Marta Grzechnik
ORCID: 0000-0002-0114-1847
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: marta.grzechnik@ug.edu.pl

Sylwia Hlebowicz
ORCID: 0000-0002-0417-621X
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Krajów Europy Północnej
ul. Świętokrzyska 21B, 25-369 Kielce, Polska
e-mail: sylwia@hlebowicz.pl
(artykuł nadesłano 12.01.2020; artykuł zaakceptowano 15.04.2020)

Anna Klimont
ORCID: 0000-0002-4039-8020
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: anna.klimont@phdstud.ug.edu.p

Krzysztof Kubiak
ORCID: 0000-0002-9623-923X
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Krajów Europy Północnej
ul. Świętokrzyska 21B, 25-369 Kielce, Polska
e-mail: krzysztof.kubiak@ujk.edu.pl
(artykuł nadesłano 8.12.2019; artykuł zaakceptowano 31.03.2020)

Katarzyna Maćkała
ORCID: 0000-0002-8033-1381
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław, Polska
e-mail: katarzjm@hotmail.com

Kazimierz Musiał
ORCID: 0000-0001-7967-7855
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: kazimierz.musial@ug.edu.pl

Laura Santoo
ORCID: 0000-0003-0635-0784
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: laura.santoo@ug.edu.pl
(artykuł nadesłano 3.01.2020; artykuł zaakceptowano 6.04.2020)

Thomas Seiler
ORCID: 0000-0002-5589-2953
Universitetet i Sorost-Norge (USN)
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for sprak og litteratur
Campus Bo
Gullbringvegen 36, 3800 Bo, Norwegia
e-mail: thomas.seiler@usn.no
(artykuł nadesłano 2.01.2020; artykuł zaakceptowano 18.04.2020)

Maria Sibińska
ORCID: 0000-0002-3659-6147
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: maria.sibinska@ug.edu.pl

Krystyna Szelągowska
ORCID: 0000-0002-5195-044X
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
pl. NZS 1, 15-420 Białystok, Polska
e-mail: k.szelagowska@uwb.edu.pl
(artykuł nadesłano 1.04.2019; artykuł zaakceptowano 3.01.2020)

Katarzyna Szewczyk-Haake
ORCID: 0000-0002-0160-0353
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Kultury Europejskiej
ul. J. Kostrzewskiego 5/7, 62-200 Gniezno, Polska
e-mail: haaczyk@amu.edu.pl
(artykuł nadesłano 14.02.2019; artykuł zaakceptowano 1.02.2020)

Jerzy Szyłak
ORCID: 0000-0003-1934-8413
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Badań nad Kulturą
ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: jerzy.szylak@ug.edu.pl

Anita Wincencjusz-Patyna
ORCID: 0000-0001-5473-5721
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Katedra Historii Sztuki i Filozofii
ul. Generała Romualda Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław, Polska
e-mail: a.wincencjusz@asp.wroc.pl
(artykuł nadesłano 4.04.2020; artykuł zaakceptowano 18.05.2020)