Autorzy

Autorzy 2019

Maja Chacińska
ORCID: 0000-0002-2219-6564
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: maja.chacinska@ug.edu.pl

Hieronim Chojnacki
ORCID: 0000-0002-1735-9242
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: filhch@univ.gda.pl

Hanna Dymel-Trzebiatowska
ORCID: 0000-0002-7753-5463
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: hanna.dymel-trzebiatowska@ug.edu.pl

Michał Gęsiarz
ORCID: 0000-0003-4570-2922
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny
Instytut Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, Polska
e-mail: michal.gesiarz96@gmail.com
(artykuł nadesłano 10.01.2019; artykuł zaakceptowano 31.05.2019)

Marta Hinz
ORCID: 0000-0001-6508-6376
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: m.hinz@onet.pl

Katarzyna Jakubowska
ORCID: 0000-0002-6517-105X
jakubowska180594@gmail.com
(artykuł nadesłano 5.01.2019; artykuł zaakceptowano 21.06.2019)

Sven-Göran Karlsson
ORCID: 0000-0002-5935-5821
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: svengoeran.karlsson@gmail.com

Angela Kawińska
ORCID: 0000-0001-8308-1827
angelakawinska@gmail.com
(artykuł nadesłano 7.01.2019; artykuł zaakceptowano 21.06.2019)

Anna Klimont
ORCID: 0000-0002-4039-8020
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: annaklimont@gmail.com
(artykuł nadesłano 5.04.2019; artykuł zaakceptowano 30.05.2019)

Sebastian Jakub Konefał
ORCID 0000-0002-8930-235X
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Badań nad Kulturą
ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: sebastian.konefal@ug.edu.pl

Emiliana Konopka
ORCID: 0000-0002-4527-2689
e-mail: emilianakonopka@gmail.com
(artykuł nadesłano 5.01.2019; artykuł zaakceptowano 2.04.2019)

Barbara Kuczmarska-Urbaniak
ORCID: 0000-0001-5912-7338
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: barbara.kuczmarska-urbaniak@ug.edu.pl

Agata Lubowicka
ORCID: 0000-0003-1550-6103
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: agatalubowicka@yahoo.dk

Katarzyna Maćkała
ORCID: 0000-0002-8033-1381
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław, Polska
e-mail: katarzjm@hotmail.com
(artykuł nadesłano 28.02.2019; artykuł zaakceptowano 10.04.2019)

Bolesław Mrozewicz
ORCID: 0000-0002-1322-8528
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii
Zakład Filologii Ugrofińskiej
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Polska
e-mail: bmrozewicz@gmail.com

Anna Prorok
ORCID: 0000-0001-7892-3858
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Badań nad Kulturą
ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: anprorok@gmail.com
(artykuł nadesłano 15.01.2019; artykuł zaakceptowano 10.05.2019)

Maria Sibińska
ORCID: 0000-0002-3659-6147
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: maria.sibinska@ug.edu.pl

Agnieszka Stróżyk
ORCID: 0000-0002-1223-6091
Uniwersytet SWPS
Katedra Skandynawistyki
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
e-mail: astrozyk@swps.edu.pl
(artykuł nadesłano 2.04.2019; artykuł zaakceptowano 30.05.2019)

Sigrid Aksnes Stykket
ORCID: 0000-0002-3538-5401
Universitetet i Sørøst-Norge
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø
Gullbringvegen 36 3800 Bø, Norwegia
e-mail: Sigrid.A.Stykket@usn.no
(artykuł nadesłano 2.03.2019; artykuł zaakceptowano 17.04.2019)

Björn Sundmark
ORCID: 0000-0002-2818-3414
Malmö universitet
Institutionen för kultur, språk och medier
Malmö universitet, 205 06 Malmö, Szwecja
e-mail: bjorn.sundmark@mau.se
(artykuł nadesłano 1.04.2019; artykuł zaakceptowano 28.05.2019)

Aleksandra Wilkus-Wyrwa
ORCID: 0000-0001-6313-3730
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii
Katedra Skandynawistyki
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Polska
e-mail: aleksandra.wilkus@amu.edu.pl
(artykuł nadesłano 1.03.2019; artykuł zaakceptowano 30.04.2019)

Autorzy 2018

Harald Bache-Wiig
Universitetet i Oslo
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Postboks 1102, Blindern, 0317 OSLO, Norwegia
e-mail: harald.bache-wiig@iln.uio.no
(artykuł nadesłano 14.03.2018; artykuł zaakceptowano 15.06.2018)

Knut Brynhildsvoll
Universitetet i Oslo
Centre for Ibsen Studies
P.O. Box 1166, Blindern, 0318 OSLO, Norwegia
e-mail: knut.brynhildsvoll@ibsen.uio.no
(artykuł nadesłano 25.02.2018; artykuł zaakceptowano 22.06.2018)

Maja Chacińska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: maja.chacinska@ug.edu.pl

Hieronim Chojnacki
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: filhch@ug.gda.pl

Zsófia Domsa
Eötvös Loránd University
Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
1088 Budapest, Rákóczi út 5., Węgry
e-mail: zsofi.domsa@gmail.com
(artykuł nadesłano 13.04.2018; artykuł zaakceptowano 10.06.2018)

Karolina Drozdowska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: k.drozdowska@ug.edu.pl
(artykuł nadesłano 4.05.2018; artykuł zaakceptowano 12.06.2018)

Hanna Dymel-Trzebiatowska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: filhdt@univ.gda.pl

Marta Grzechnik
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: marta.grzechnik@ug.edu.pl

Justyna Haber-Biały
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: justyna.haber@wp.pl

Krzysztof Kubiak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Krajów Europy Północnej
ul. Świętokrzyska 21B, 25-369 Kielce, Polska
e-mail: krzysztof.kubiak@ujk.edu.pl
(artykuł nadesłano 2.01.2018; artykuł zaakceptowano 12.05.2018)

Agata Lubowicka
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: finalu@ug.edu.pl
(artykuł nadesłano 4.06.2018; artykuł zaakceptowano 12.08.2018)

Ewa Mrozek-Sadowska
e-mail: ewams@wp.pl
(artykuł nadesłano 16.05.2018; artykuł zaakceptowano 10.06.2018)

Kazimierz Musiał
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: kazimierz.musial@ug.edu.pl
(artykuł nadesłano 4.06.2018; artykuł zaakceptowano 12.08.2018)

Michał Przeperski
Biuro Badań Historycznych IPN
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, Polska
e-mail: michal.przeperski@ipn.gov.pl
(artykuł nadesłano 10.06.2018; artykuł zaakceptowano 9.08.2018)

Monika Samsel-Chojnacka
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: msamsel@wp.pl
(artykuł nadesłano 14.05.2018; artykuł zaakceptowano 11.06.2018)

Maria Sibińska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: films@univ.gda.pl

Mateusz Topa
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: topa.mateusz@gmail.com

Jørgen Veisland
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: finjv@univ.gda.pl
(artykuł nadesłano 2.03.2018; artykuł zaakceptowano 20.06.2018)

 

Autorzy 2017

Hanna Dymel-Trzebiatowska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: filhdt@univ.gda.pl
(artykuł nadesłano 15.01.2017; artykuł zaakceptowano 12.07.2017)

Maria Sibińska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: films@univ.gda.pl
(artykuł nadesłano 18.04.2017; artykuł zaakceptowano 1.08.2017)

Karolina Drozdowska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: k.drozdowska@ug.edu.pl
(artykuł nadesłano 20.01.2017; artykuł zaakceptowano 11.17.2017)

Andrzej Szubert
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii
Katedra Skandynawistyki
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Polska
e-mail: szubert@amu.edu.pl
(artykuł nadesłano 20.02.2017; artykuł zaakceptowano 1.08.2017)

Agata Teperek
Stockholms universitet
Humanistiska fakulteten
Institutionen för kultur och estetik
106 91 Sztokholm, Szwecja
e-mail: agata.teperek@gmail.com
(artykuł nadesłano 26.05.2017; artykuł zaakceptowano 3.09.2017)

Katarzyna Wojan
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Pracownia Języka Fińskiego, Kultury i Gospodarki Finlandii
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: finkw@univ.gda.pl
(artykuł nadesłano 21.02.2017; artykuł zaakceptowano 29.03.2017)

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: e.denkiewicz@interia.pl
(artykuł nadesłano 17.02.2017; artykuł zaakceptowano 1.09.2017)

Marta Grzechnik
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: marta.grzechnik@ug.edu.pl
(artykuł nadesłano 26.05.2017; artykuł zaakceptowano 31.08.2017)

Tomasz Archutowski
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: tomasz.archutowski@ug.edu.pl
(artykuł nadesłano 2.06.2017; artykuł zaakceptowano 2.09.2017)

Dominika Bartnik-Światek
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: dominika.bartnik@gmail.com
(artykuł nadesłano 20.06.2017; artykuł zaakceptowano 23.07.2017)

Marta Noińska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: marta.noinska@ug.edu.pl
(artykuł nadesłano 9.03.2017; artykuł zaakceptowano 28.03.2017)

Dominika Głąbińska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: dominika.glabinska@live.se
(artykuł nadesłano 11.03.2017; artykuł zaakceptowano 6.09.2017)

Zuzanna Kozieł
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: zuzanna.koziel@gmail.com
(artykuł nadesłano 10.04.2017; artykuł zaakceptowano 7.19.2017)

Katarzyna Piękoś
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Pracownia Języka Fińskiego, Kultury i Gospodarki Finlandii
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: kaja.piekos@gmail.com
(artykuł nadesłano 21.04.2017; artykuł zaakceptowano 13.05.2017)

Grzegorz Ojcewicz
Prof. em. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Polska
e-mail: gojcew@poczta.onet.pl

Grzegorz Skommer
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii
Katedra Skandynawistyki
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Polska
e-mail: skommer@amu.edu.pl

Sebastian Musielak
e-mail: seba.musielak@gmail.com

Sylwia Izabela Schab
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii
Katedra Skandynawistyki
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Polska
e-mail: sylwias@amu.edu.pl

Mateusz Topa
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: topa.mateusz@gmail.com

Maciej Rataj
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: maciej.rataj@ug.edu.pl

Marta Hinz
e-mail: m.hinz@onet.pl

Paulina Ślusarczyk
e-mail: paulina.slusarczyk@poczta.fm

Maja Chacińska
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki
Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
e-mail: maja.chacinska@ug.edu.pl