Umowy autorskie

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego stosuje następujące umowy licencyjne i autorskie:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/dla-autorow/formularze-do-pobrania/