O czasopiśmie

Studia Scandinavica jest czasopismem wpisującym się w dynamiczną definicję  skandynawistyki jako multidyscyplinarnego obszaru studiów i badań naukowych.

Łamy naszego czasopisma udostępniamy przede wszystkim tekstom, które redefiniują i poszerzają współczesny obraz kultur i społeczeństw obszaru nordyckiego, a także publikacjom analizującym społeczne, historyczne i kulturowe kontakty polsko-nordyckie.