Cel i zakres

Studia Scandinavica jest czasopismem wpisującym się w dynamiczną definicję  skandynawistyki jako multidyscyplinarnego obszaru studiów i badań naukowych.

Przyjmujemy artykuły naukowe i recenzyjne, a także inne teksty o charakterze informacyjno-naukowym, które podejmują zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią oraz szeroko pojmowaną tematyką społeczną i medialną obszaru nordyckiego.

Łamy naszego czasopisma udostępniamy przede wszystkim tekstom, które redefiniują i poszerzają współczesny obraz kultur i społeczeństw obszaru nordyckiego, a także publikacjom analizującym społeczne, historyczne i kulturowe kontakty polsko-nordyckie.  

Publikujemy materiały przygotowane w języku duńskim, norweskim, szwedzkim, angielskim lub polskim.

Archiwizacja: wydawca przekazuje dwa obowiązkowe egzemplarze oraz wersję cyfrową każdego numeru Bibliotece Narodowej.

Informacje o wydawcy i opłatach

Częstotliwość wydawania: rocznik.

Czasopismo jest indeksowane w:

ERIH PLUS 

CEJSH

CEEOL

Index Copernicus International

ICI Journals Master List

The Norwegian Register for Scientific Journals

Series and Publishers

CEON 

Google Scholar

Arianta 

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

EBSCO Discovery Service

Most Wiedzy

DOAJ

O projekcie - MOST Wiedzy  

CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki | Biblioteka Uniwersytetu  Rzeszowskiego

Temporary access to Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) |  EFnet English Portal

AWF - Cała kolekcja zasobów w jednym wyszukiwaniu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

Call for papers

2023-10-17

Studia Scandinavica, rocznik akademicki wydawany przez Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, w kolejnym numerze zaprasza do publikacji artykułów i recenzji książek o tematyce: językoznawstwo skandynawskie, literatura, historia i kultura. Zachęcamy do nadsyłania tekstó w języku polskim, angielskim, duńskim, norweskim lub szwedzkim. Termin wysyłania artykułów do nr 9 (29) 2025 upływa 31 stycznia 2025 r.
Artykuły są wybierane do publikacji na podstawie procesu podwójnej ślepej recenzji. Wszystkie nadesłane manuskrypty powinny być zgodne z załączonymi wytycznymi redakcyjnymi. Teksty prosimy przesyłać na adres marta.hajdyla@ug.edu.pl

Przeczytaj więcej na temat Call for papers