Cel i zakres

Studia Scandinavica jest czasopismem wpisującym się w dynamiczną definicję  skandynawistyki jako multidyscyplinarnego obszaru studiów i badań naukowych.

Przyjmujemy artykuły naukowe i recenzyjne, a także inne teksty o charakterze informacyjno-naukowym, które podejmują zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią oraz szeroko pojmowaną tematyką społeczną i medialną obszaru nordyckiego.

Łamy naszego czasopisma udostępniamy przede wszystkim tekstom, które redefiniują i poszerzają współczesny obraz kultur i społeczeństw obszaru nordyckiego, a także publikacjom analizującym społeczne, historyczne i kulturowe kontakty polsko-nordyckie.  

Publikujemy materiały przygotowane w języku duńskim, norweskim, szwedzkim, angielskim lub polskim.

 

Archiwizacja 

Wydawca przekazuje dwa obowiązkowe egzemplarze oraz wersję cyfrową każdego numeru Bibliotece Narodowej.

Czasopismo jest indeksowane w:

ERIH PLUSCEJSH, CEEOL, Index Copernicus International, ICI Journals Master List, The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, CEON, Google Scholar, Arianta, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), EBSCO Discovery Service, Most Wiedzy.

O projekcie - MOST Wiedzy  

CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki | Biblioteka Uniwersytetu  Rzeszowskiego

Temporary access to Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) |  EFnet English Portal

AWF - Cała kolekcja zasobów w jednym wyszukiwaniu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o wydawcy i opłatach

Częstotliwość: Rocznik.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

Call for papers

2023-03-14
Studia Scandinavica, rocznik naukowy wydawany przez Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, zaprasza do składania artykułów naukowych i recenzji książek do kolejnego numeru z zakresu językoznawstwa skandynawskiego, literatury, historii i kultury Skandynawii. Mile widziane są teksty w języku polskim, angielskim, duńskim, norweskim lub szwedzkim. Termin przesyłania artykułów mija 15 lutego 2024 r. Redakcja stosuje zasadę double blind review. Wszystkie nadesłane manuskrypty powinny być zgodne z  wytycznymi redakcyjnymi. Teksty prosimy przesyłać na adres marta.hajdyla@ug.edu.pl
 
 
Studia Scandinavica, a yearly academic journal published by the Institute for Scandinavian and Finnish Studies at the University of Gdansk, invites papers as well as book reviews for the next issue on the following themes: Scandinavian linguistics, literature, history and culture. Contributions are welcome in Polish, English, Danish, Norwegian or Swedish. The submission deadline is February 15th, 2024.
Articles are selected for publication on the basis of a double-blind peer-review process. All submitted manuscripts should follow the attached editorial guidelines. Please send your texts to marta.hajdyla@ug.edu.pl
Przeczytaj więcej na temat Call for papers