Cel i zakres

Studia Scandinavica jest czasopismem wpisującym się w dynamiczną definicję  skandynawistyki jako multidyscyplinarnego obszaru studiów i badań naukowych.

Przyjmujemy artykuły naukowe i recenzyjne, a także inne teksty o charakterze informacyjno-naukowym, które podejmują zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią oraz szeroko pojmowaną tematyką społeczną i medialną obszaru nordyckiego.

Łamy naszego czasopisma udostępniamy przede wszystkim tekstom, które redefiniują i poszerzają współczesny obraz kultur i społeczeństw obszaru nordyckiego, a także publikacjom analizującym społeczne, historyczne i kulturowe kontakty polsko-nordyckie.  

Publikujemy materiały przygotowane w języku duńskim, norweskim, szwedzkim, angielskim lub polskim.

Archiwizacja: wydawca przekazuje dwa obowiązkowe egzemplarze oraz wersję cyfrową każdego numeru Bibliotece Narodowej.

Informacje o wydawcy i opłatach

Częstotliwość wydawania: rocznik.

Czasopismo jest indeksowane w:

ERIH PLUS 

CEJSH

CEEOL

Index Copernicus International

ICI Journals Master List

The Norwegian Register for Scientific Journals

Series and Publishers

CEON 

Google Scholar

Arianta 

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

EBSCO Discovery Service

Most Wiedzy

DOAJ

O projekcie - MOST Wiedzy  

CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki | Biblioteka Uniwersytetu  Rzeszowskiego

Temporary access to Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) |  EFnet English Portal

AWF - Cała kolekcja zasobów w jednym wyszukiwaniu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

Call for papers

2023-10-17

Studia Scandinavica, rocznik akademicki wydawany przez Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, w kolejnym numerze zaprasza do publikacji artykułów i recenzji książek o tematyce: językoznawstwo skandynawskie, literatura, historia i kultura. Zachęcamy do nadsyłania tekstó w języku polskim, angielskim, duńskim, norweskim lub szwedzkim. Termin wysyłania artykułów upływa 15 lutego 2024 r.
Artykuły są wybierane do publikacji na podstawie procesu podwójnej ślepej recenzji. Wszystkie nadesłane manuskrypty powinny być zgodne z załączonymi wytycznymi redakcyjnymi. Teksty prosimy przesyłać na adres marta.hajdyla@ug.edu.pl

Przeczytaj więcej na temat Call for papers