Was gilt als Erklärung beim Sprachwandel und welcher Sprachwandel ist möglich?

Autor

  • Michail L. Kotin Uniwersytet Zielonogórski

Słowa kluczowe:

language history, language change, diachronic explanation, intended language change

Abstrakt

Co ma zawierać objaśnienie zmian językowych i jakie zmiany językowe są możliwe?

W artykule analizowane są wybrane aspekty adekwatności objaśnień przemian językowych, a także korelacji między naturalnymi i „sztucznymi” czynnikami przemian językowych. Po pierwsze, rozpatruje on pytanie, czy próby objaśnienia ogólnych przyczyn przemian językowych w ich całości są uzasadnione. Po drugie, zawiera on próbę oceny prawidłowości i wystarczalności strategii argumentacyjnych przy objaśnieniu różnorodnych zjawisk przemian językowych, na przykładzie umlautu. Po trzecie, rozpatrywane są niektóre aspekty „zamierzonych” zmian językowych na przykładzie próby feminizacji określeń tytułów zawodowych we współczesnym języku niemieckim.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bach, Adolf (1938): Geschichte der deutschen Sprache. Heidelberg.

Cholodovič, Aleksandr A. (1970): Einleitung zu Saussure de, Ferdinand: Kurs obščej lingvistiki [Cours de linguistique générale]. Moskva.

Coseriu, Eugenio (1958) Sincronia, diacronia e historia – El problema del cambio lingüístico. Montevideo [Deutsche Ausgabe (1974): Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. München].

Jakobson, Roman (1971): Selected Writings. Bd. 2: World and Language. Den Haag u.a.

Keller, Rudi (2003): Sprachwandel – Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. 3., durchgesehene Auflage. Tübingen und Basel.

Kuz’menko, Jurij K. (1991): Fonologičeskaja evoljucija germanskich jazykov [Zur phonologischen Evolution der germanischen Sprachen]. Leningrad.

Lass, Roger (1997): Historical Linguistics and Language Change. Cambridge.

Rauch, Irmengard (2003): The Gothic Language. Grammar, Genetic Provenance and Typology, Readings. New York.

Saussure de, Ferdinand (1916): Cours de linguistique générale. Lausanne/ Paris. [Deutsche Ausgabe (1967): Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, übersetzt von Hermann Lommel. 2. Aufl., mit neuem Register und einem Nachwort von Peter v. Polenz. Berlin].

Trubeckoy, Nikolaus S. (1989): Grundzüge der Phonologie. 7. Aufl. Göttingen.

Tschirch, Fritz (1966–1969): Geschichte der deutschen Sprache. Bde. 1–2. Berlin.

Vennemann, Theo (1994): Universelle Nuklearphonologie mit epiphänomenaler Silbenstruktur. In: Rahmers, Karl Heinz / Vater, Heinz / Wode, Henning (Hg.): Universale phonologische Strukturen und Prozesse. Tübingen, 7–54.

Opublikowane

2015-09-15

Jak cytować

Kotin, M. L. (2015). Was gilt als Erklärung beim Sprachwandel und welcher Sprachwandel ist möglich?. Studia Germanica Gedanensia, (33), 25–39. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1410