Studia Scandinavica to interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich skandynawistów. Podejmując zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią nadbałtyckiego regionu Europy Północnej, wychodzi naprzeciw rosnącemu w Polsce zainteresowaniu Danią, Norwegią, Szwecją, Islandią, Finlandią.

Czasopismo jest indeksowane w ERIH PLUSCEJSH, CEEOL, The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, CEON oraz Google Scholar.

Opłata: Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za opublikowanie artykułu.

Częstotliwość: Rocznik

Wersja on-line jest wersją pierwotną czasopisma.

Czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

Call for papers

2020-01-20

CALL FOR PAPERS

Redakcja Studia Scandinavica zaprasza do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma. Zachęcamy do przesyłania artykułów dotyczących tematów skandynawskiego językoznawstwa, literatury, historii i kultury, jak również recenzji książkowych. Redakcja przyjmuje teksty w językach polskim, angielskim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim. Termin nadsyłania materiałów to 31 grudnia 2020 roku.

Zgłoszone artykuły oceniane będą przez dwoje niezależnych recenzentów, z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości (tzw. double-blind peer-review). Teksty należy opracować redakcyjnie zgodnie z załączonymi wytycznymi i przesłać na adres k.drozdowska@ug.edu.pl.

 

CALL FOR PAPERS

Studia Scandinavica invites papers as well as book reviews for the next issue of the journal on
the following themes: Scandinavian linguistics, literature, history and culture. Contributions are welcome in Polish, English, Danish, Norwegian or Swedish. The submission deadline is December 31st, 2020.

Articles are selected for publication on the basis of a double-blind peer-review process. All submitted manuscripts should follow the attached editorial guidelines. Please send your texts to k.drozdowska@ug.edu.pl.

 

CALL FOR PAPERS

Redaksjonskomiteen til Studia Scandinavica etterlyser tekster til tidsskriftets neste nummer. Vi inviterer forskere til å sende inn artikler som tar opp temaer innen skandinavisk lingvistikk, litteratur, historie og kultur samt bokanmeldelser. Studia Scandinavica publiserer tekster skrevet på polsk, engelsk, dansk, norsk eller svensk. Fristen for levering av tekstene er den 31. desember 2020.

Tidsskriftet operer med dobbel-blind fagfellevurdering, som betyr at vitenskapelige artikler sendes til to anonyme fagfeller som uavhengig av hverandre avgjør kvaliteten på artikkelen. Alle tekstene bør bearbeides i tråd med den vedlagte tekniske veiledningen og sendes til k.drozdowska@ug.edu.pl.

Przeczytaj więcej na temat Call for papers