Call for papers

2023-03-14
Studia Scandinavica, rocznik naukowy wydawany przez Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, zaprasza do składania artykułów naukowych i recenzji książek do kolejnego numeru z zakresu językoznawstwa skandynawskiego, literatury, historii i kultury Skandynawii. Mile widziane są teksty w języku polskim, angielskim, duńskim, norweskim lub szwedzkim. Termin przesyłania artykułów mija 15 lutego 2024 r. Redakcja stosuje zasadę double blind review. Wszystkie nadesłane manuskrypty powinny być zgodne z  wytycznymi redakcyjnymi. Teksty prosimy przesyłać na adres marta.hajdyla@ug.edu.pl
 
 
Studia Scandinavica, a yearly academic journal published by the Institute for Scandinavian and Finnish Studies at the University of Gdansk, invites papers as well as book reviews for the next issue on the following themes: Scandinavian linguistics, literature, history and culture. Contributions are welcome in Polish, English, Danish, Norwegian or Swedish. The submission deadline is February 15th, 2024.
Articles are selected for publication on the basis of a double-blind peer-review process. All submitted manuscripts should follow the attached editorial guidelines. Please send your texts to marta.hajdyla@ug.edu.pl