Kilka słów o systemie szkolnictwa w Finlandii

  • Marta Noińska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: edukacja, system szkolnictwa w Finlandii, polski system szkolnictwa, reforma edukacji

Abstrakt

The article describes the structure and the key assumptions of the education system in Finland, taking into account the characteristics of each separate level of education. The author compares the Finnish and the Polish school systems in order to determine whether and what elements could be used to enhance education in Poland. This problem seems to be particularly relevant in the light of the current debates about the education reform in Poland. The article can be treated as a voice in the discussion on the future shape of Polish education.

Bibliografia

Ahtola, A. i P. Niemi (2014). Does it work in Finland? School psychological services within a successful system of basic education. School Psychology International 35 (2): 136–151.

Brzezińska, A. i T. Czub (2013). Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji. Nauka 1: 31–44.

Jagiełło-Rusiłowski, A. (2011). Fiński model kształcenia i oceniania kompetencji społecznych –inspiracje dla polskich interesariuszy szkolnictwa wyższego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Ministerstwa Edukacji Finlandii, http://minedu.fi/en/education-system (dostęp: 6.03.2017).

Musiał, K. (2014). Elitist turn in higher education in the context of recent reforms in the Nordic countries. CPP RPS 79.

Musiał, K. (2015). Reformy edukacji wyższej w Finlandii w obszarze finansowania szkół wyższych. Seria: Analizy IBE, 11. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Pilarska, P. (2013). Finlandia, czyli wzór edukacji. Psychologia w szkole 5.

Postoła, A. (2016). Jak się uczy w fińskiej szkole. Gazeta Wyborcza, 6 września 2016, http://wyborcza.pl/1,145452,20645854,jak-sie-uczy-w-finskiej-szkole.html (dostęp: 1.08.2017).

Sahlberg, P. (2011a). Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Nowy Jork–Londyn: Teachers College, Columbia University.

Sahlberg, P. (2011b). Lessons from Finland. American Educator (Summer): 35–37.

Opublikowane
2017-12-17
Jak cytować
Noińska, M. (2017). Kilka słów o systemie szkolnictwa w Finlandii. Studia Scandinavica, (1 (21), 162-172. https://doi.org/10.26881/ss.2017.21.11
Dział
Historia, Polityka i Społeczeństwo