Swedishness as a border

  • Dominika Głąbińska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: border, Swedishness, political parties, Socialdemocrats, democracy, Sweden, Swedish, traditions, politics, immigration, EU, identity, nationality

Abstrakt

The goal of the article “Svenskhet som gräns, Swedishness as a border” is to present problems with the concept of Swedishness from another perspective than it has been discussed in the Swedish media. The article analyses responses from Swedish political parties with regard to “Swedishness” and democracy, and it provides an insight to the contemporary situation in Sweden.

Bibliografia

Litteraturförteckning

Lindgren, A. (1945). Boken om Pippi Långstrump. Stockholm: förl. Rabén och Sjögren.

Universitetsforskning

Głąbińska, D. (2016). Vem är svensk? Det globala hotet mot demokrati och hur det förhåller sig till identitet. Magisteruppsats, Gdańsk: Gdańsk Universitet. Internetkällor

Appleblom, R. (2016). Ledare: Det är kärvt för Socialdemokraterna. Västmanlands Läns Tidning, 26 januari 2016, http://vlt.se/asikt/ledare/1.3488963-ledare-det-ar-karvt-forsocialdemokraterna (läst: den 10 mars 2017).

Arbetarnas Bildningsförbund. (2010). Utveckla demokratin, 24 augusti 2016, http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Skane/ABF-Malmo/Om-ABF/Ideprogram/Utveckla-demokratin/ (läst: den 10.03.2017).

Borås Tidning. (2010). SD ser invandring som ett hot, 3 september 2010, http://www.bt.se/valet/sd-ser-invandring-som-ett-hot/ (läst: den 10.03.2017).

Brandel, T. (2015). Klart: Folkpartiet heter nu Liberalerna. SVD, 22 november 2015, http:// www.svd.se/direktrapport-nu-forsvinner-folkpartiet (läst: den 10.03.2017).

Byström, M. (2014). Var femte ung i förorten utan jobb. Svenska Dagbladet, 5 mai 2014, https://www.svd.se/var-femte-ung-i-fororten-utan-jobb (läst: 6.09.2017).

Grönlund, E. (2016). Busch Thor i Pride får KD-profiler att se rött. SVT, 25 juni 2016, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/busch-thor-i-pride-far-kd-profiler-att-se-rott (läst: den 10.03.2017).

Holmén, C. och K.J. Karlsson. (2009). Fredrik Reinfeldt om svenskhet och nationalism. Expressen, 18 september 2009, http://www.expressen.se/nyheter/val-2010/fredrik-reinfeldt-om-svenskhet-och-nationalism/ (läst: den 10.03.2017).

Karaveli, M. (2002). Svensk identitet viktigt. SVD, 25 augusti 2002, http://www.svd.se/svensk-identitet-viktig (läst: den 10.03.2017).

Kristdemokraterna. (2012). Vad betyder tradition och identitet?, Kristdemokraternas partiprogram, Järfälla, http://wp.kristdemokraterna.se/jarfalla/vad-betyder-tradition-och-identitet/ (läst: den 27.06.2016).

Kristdemokraterna. (odaterat). Demokrati, Kristdemokraternas partiprogram, https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/#D (läst: den 27.06.2016).

Liberlerna. (odaterat). Demokrati, Liberlernas partiprogram, https://www.liberalerna.se/politik/ demokrati/ (läst: den 27.06.2016).

Mahmood, Q. (2013). En svenskhet för alla i tiobudord. Svenska Dagbladet, https://www.svd.se/en-svenskhet-for-alla-i-tio-budord (läst: den 4 juli 2013).

Mellin, L. (2015). Folkpartiet byter namn – men hur nya blir de egentligen? Aftonbladet, 21 november 2015, http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21806648. ab (läst: den 10.03.2017).

Migrationsverket. (2016a). Befolkningstillväxt, https://www.migrationsinfo.se/befolkning/befolkningstillvaxt/ (läst: den 2.03.2017).

Migrationsverket. (2016b). Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015, 1 januari 2016, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html (läst: den 10.03.2017).

Moderaterna. (odaterat). Demokrati, Moderaternas partiprogram, http://www.moderat.se/demokrati (läst: den 27.06.2016).

Socialdemokraterna. (2016). Vad är socialdemokrati, http://www.socialdemokraterna.se/Webben- for-alla/Arbetarekommuner/Sotenas/Var-politik1/Vad-ar-socialdemokrati/ (läst: den 27.06.2016).

Socialdemokraterna. (2017). Vår historia, Vårt parti, http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/ (läst: den 10.03.2017).

Sverigedemokraterna (odeterat a) A-Ö, Sverigedemokraternas partiprogram, https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ (läst: den 27.06.2016).

Sverigedemokraterna. (odaterat b). Invandringspolitik, Sverigedemokraternas partiprogram, https://sd.se/var-politik/invandringspolitik/ (läst: den 27.06.2016).

Sverigedemokraterna. (odaterat c). Kultur, Socialdemokraternas partiprogram, http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Kultur/ (läst: den 27.06.2016).

Sverigedemokraterna. (odaterat d). Kulturpolitik, Sverigedemokraternas partiprogram, https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ (läst: den 27.06.2016).

Sverigedemokraterna. (odaterat e). Principprogrammet, Sverigedemokraternas partiprogram,https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf (läst: den 27.06.2016).

Sveriges Radio. (2011). Vänsterpartiet måste skaffa sig egen identitet, 8 december 2011, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4846319 (läst: den 10.03.2017).

SVT. (2010). KD-förslag om kurs i svenskhet kritiseras, 10 februari 2010, http://www.svt.se/nyheter/ lokalt/skane/kd-forslag-om-kurs-i-svenskhet-kritiseras (läst: den 10.03.2017).

Vänsterpartiet. (2016).Västerpartiets partiprogram, https://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram (läst: den 27.06.2016).

Vänsterpartiet. (odaterat). Vänsterpertiet är ett EU-kritiskt parti, Vänsterpartiet i EU-parlamentet, http://eu.vansterpartiet.se/vad-tycker-vi-2/vansterpartiet-ett-eu-kritiskt-parti/ (läst: den 10.03.2017).

Westerlind, L. (2015). Nya Moderaterna har en identitetskris. Folkbladet, 16 april 2015, http://www.folkbladet.nu/1467857/nya-moderaterna-har-en-identitetskris (läst: den 10.03.2017).

Opublikowane
2017-12-17
Jak cytować
Głąbińska, D. (2017). Swedishness as a border. Studia Scandinavica, (1 (21), 175-190. https://doi.org/10.26881/ss.2017.21.12
Dział
Debiuty naukowe