Przekłady literatury fińskiej w Polsce do 2016 roku

  • Katarzyna Piękoś Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: tłumaczenia, literatura fińska, tłumaczenia w Polsce, literatura w Polsce

Abstrakt

The aim of this paper is to examine the history of the translation of Finnish and Swedish-Finnish literature into the Polish language. The analysis takes a quantitative approach, presenting the statistics of the translations that were published in the years 1853–2016, as well as offering an analysis the changes noticeable throughout the decades, so that prevailing patterns can be discerned. The paper provides a commentary on the observable variations, which includes these rooted in the political, social, and linguistics contexts. The said circumstances are linked to the translational choices. The analysis also incorporates a discussion of the most frequently republished and retranslated texts.

Bibliografia

Kuna, M. (1972). Stanisław Czernik – życie i twórczość. Bibliografia. Ostrzeszów: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie. (b.d.w.). Nasz patron Stanisław Czernik, http://bp.ostrzeszow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=2&strona=1&prywatnosc=tak (dostęp: 14.03.2017).

Kainuun Eino Leino -seura ry. (2016). Eino Leino kronologia, https://www.kainuuneinoleinoseura.fi/eino-leino-kronologia/ (dostęp: 14.03.2017).

Obcy przyszedł na farmę. (1974). [spektakl telewizyjny]. Reżyseria: A. Drissi, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=523170 (dostęp: 16.03.2017).

Konarska-Pabiniak, B. (2015). Seweryna Duchińska – literatka i patriotka. Notatki Płockie.

Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego 60/2 (243): 11–17, http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/1032/2015/1472/2_243/37198/ (dostęp: 14.03.2017).

Szal, K. (2013). Finnish Literature in Poland, Polish Literature in Finland. Comparative Reception Study from a Hermeneutic Perspective. Joensuu: University of Eastern Finland.

Wasilewski, J.K. (2008). Kalevala po polsku. KUL – Biblioteka Uniwersytecka, http://www.bu-.kul.pl/kalevala-kalevala-po-polsku,art_11681.html (dostęp: 15.03.2017).

Runeberg, J.L. (1853). Wieśniaczka. Biblioteka Warszawska 1: 320.

Wojan, K. (2016). Polskie przekłady literatury fińskiej i szwedzko fińskiej (bibliografia za lata 1853–2016). W: K. Wojan (red.). Nowe wyzwania, nowe horyzonty. Czterdzieści lat skandynawistyki gdańskiej. T. 3: Język, kultura i społeczeństwo Finlandii. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 99–167.

Opublikowane
2017-12-17
Jak cytować
Piękoś, K. (2017). Przekłady literatury fińskiej w Polsce do 2016 roku. Studia Scandinavica, (1 (21), 203-213. https://doi.org/10.26881/ss.2017.21.14
Dział
Debiuty naukowe