Dyplomacja na peryferiach. „Specjalne kontakty” polsko-norweskie w latach 60. XX wieku

  • Michał Przeperski Biuro Badań Historycznych IPN
Słowa kluczowe: Polska, Norwegia, Józef Winiewicz, Jens Boyesen, Odra-Nysa, polityka międzynarodowa, NATO

Abstrakt

“Special contacts” developed by Norway and Poland during the years 1963–1968 may serve as a unique example of peripheral diplomacy. The sense of Polish initiatives such as the Gomułka Plan consisted not only in relaxing the political tension in Europe, but also on securing the western Polish border, which was not internationally recognized by the West. Hence, initially, political contacts between Oslo and Warsaw served as a way of exercising soft pressure on NATO countries to change their stance. However, they had other interesting aspects, too, such as promotion of Polish culture in Norway. It was 1968 that marked a final date of the “special contact.” It was the anti-Semitic campaign that took place in Poland that year, rather than invasion of Czechoslovakia, that was a final reason for this ending.

Bibliografia

Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2006). Polsko-norweskie kontakty handlowe w latach 1945–1949. Dzieje Najnowsze 38 (4): 109–122.

Halvorsen, D. (1965a). Samarbeid med. Øst-Europa. Arbeiderbladet, 16 marca 1965: 8–9.

Halvorsen, D. (1965b), Tøvær i Norge. Arbeiderbladet, 30 lipca 1965: 8.

Halvorsen, D. (1966). Ikke hat – men mistillit. Arbeiderbladet, 15 lutego 1966: 3.

Jarząbek, W. (2011). Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966–1976. Wymiar dwustronny i międzynarodowy. Warszawa: ISP PAN.

Kłonczyński, A. (2006). Norwegia wobec planu Rapackiego w latach 1957–1960. W: J. Szymański (red.). Polska – Norwegia 1905–2005. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 233–252.

Koryś, P. i M. Tymiński. (2016). Od socjalizmu do socjalizmu. Koncepcje reform gospodarczych w PRL po wybuchach społecznych w 1956 i 1980 r. Dzieje Najnowsze 48 (4): 125–140.

Łoś-Nowak, T. (1989). Polskie inicjatywy w sprawie broni nuklearnej w Europie Środkowej 1957– 1964. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Nuckowska-Cherek, K. (2015). Kierunki polityki Norwegii wobec Niemiec w latach 1945–1955. W: P. Pleskot (red.). Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, ss. 268–280.

Pasztor, M. (2003). Francja i Wielka Brytania wobec polskich koncepcji rozbrojeniowych 1957– 1964. Dzieje Najnowsze 35 (1): 85–111.

Przeperski, M. (2012). Historia pewnego przystosowania. Węgrzy lat sześćdziesiątych w raportach Departamentu Badania Słuchalności Radia Wolna Europa. W: T. Kozłowski i J. Olaszek (red.). Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku. T. 1. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, s. 219–239.

Passent, D. (1965). Odwilż w Norwegii. Polityka 27: 5.

Polen og Morgenbladet. Arbeiderbladet, 17 czerwca 1965: 4.

Polsk redaktør i Studentersamfundent i kveld, Friheten. 15 lutego 1966: 3.

Rakowski, M.F. (1966). Dwa tygodnie u północnych sąsiadów. Polityka 11: 5.

Rem, T. (2010). Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe. B. 2. Oslo: Cappelen Damm.

Romański, M. (2014). Norwegia wobec Bloku Wschodniego na tle wydarzeń roku 1968 w Czechosłowacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 93: 161–170.

Skogrand, K. (2006). Zimna wojna a norweska polityka atomowa (1945–1970). W: E. Denkiewicz-Szczepaniak i O.K. Grimes (red.). Norwegia – Polska Przeszłość i teraźniejszość. Toruń: Wydawnictwo Firet Jan Dokurno, s. 181–190.

Tøværet i Europa. Arbeiderbladet, 4 sierpnia 1965: 8.

Winiewicz, J. (1985). Co pamiętam z długiej drogi życia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Opublikowane
2018-12-28
Jak cytować
Przeperski, M. (2018). Dyplomacja na peryferiach. „Specjalne kontakty” polsko-norweskie w latach 60. XX wieku. Studia Scandinavica, (2 (22), 168-180. https://doi.org/10.26881/ss.2018.22.10
Dział
Historia, Polityka i Społeczeństwo