Det blir ikke jul uten… Om tradisjoner rundt førjuls- og julehøytid

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.06

Słowa kluczowe:

Christmas traditions, advent, Christmas dishes, Christmas tree, Christmas cards, Christmas gifts, Christmas festivity

Abstrakt

This article explores various Christmas traditions and how they have changed over time. Examples are taken from a rural area, Bø in Telemark, Southeast Norway. It focuses on the time of preparations, the celebration of Christmas Eve, and the festive season of the “romjul” from December 26 to Twelfth Night.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alsvik, H., Asker, R., Fetveit, L. (1971). Buskerud og Telemark i manns minne, Daglegliv ved hundreårsskiftet. Frå Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldre. Oslo: Samlaget.

Bakken, H.S. (1952). Holbergs julestue. Bergens Tidende 19. Universitetsbiblioteket i Bergens spesialsamlinger, https://spesial.w.uib.no/?page_id=1086 [lest: 6.01.2019].

Berg, K.A., Tessem, L.B., Wiedswang, K. (1993). Julen i norsk og utenlandsk tradisjon. Oslo: Gyldendal, https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112201023 [lest: 6.01.2019].

Blehr Lånkan, A.K. (2017). Før kunne du få bot hvis du ikke brygget juleøl. 25.12, https://www.oblad.no/ol/olbrygging/historier/for-kunne-du-fa-bot-hvis-du-ikke-bryggetjuleol/f/5-68-354543 [lest: 4.09.2019].

Bø, O. (1970). Vår norske jul. Oslo: Samlaget, https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052308122 [lest: 6.01.2019].

Bokmålsordboka, https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+feig&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=begge [lest: 4.09.2019].

Brenne, T. (2009). Norske julehefter. De litterære juleheftene fra 1880 til i dag. Oslo: Messel.

Det er 100 år siden julevåpenhvilen. (2014). National Geographic. 22.12., http://natgeobloggen.no/2014/12/22/det-er-100-ar-siden-julevapenhvilen-i-stedet-for-a-drepe-hverandre-medkuler-og-gass-delte-soldatene-gaver-og-spilte-fotball/ [lest: 8.01.2019].

Eithun, T., Rindal, M., Ulset, T. (ed.). (1994). Den eldre Gulatingslova. Oslo: Riksarkivet, https:// www.nb.no/items/fa602c833912b90e8aa641dca79de225?page=35&searchText=gulatingslova [lest: 6.1.2019].

Grosvold, R. (2016). ABC nyheter: Lussekattenes djevelske opphav. 12.12., https://www.abcnyheter.no/livet/mat-og-drikke/2016/12/12/195263101/lussekattenes-djevelske-opphav [lest: 8.01.2019].

Grundtvig, N.F.S. (2019). Etlidet Barn så lystelig. 6.01., https://kalliope.org/en/text/grundtvig20010107165 [lest: 6.01.2019].

Haugsgjerd, O.Å. (2019). Joletrefest på gamlemåten. Vest-Telemark blad, http://www.vtb.no/nyhende/joletrefest-pa-gamlematen-1.2557154 [lest: 6.01.2019].

Høberg, E.N. (2016). Norsk Julemat. I: Store norske leksikon. 6.06., https://snl.no/norsk_julemat [lest: 6.01.2019].

Hodne, Ø. (1996). Jul i Norge, Gamle og nye tradisjoner. Oslo: Cappelen, https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080100063 [lest: 6.01.2019].

Holberg, L. (1969). Jule-Stue. I: F.J. Billeskov Jansen. Ludvig Holberg Værker i tolv bind. Digteren. Historikeren. Juristen. Vismanden. Bd. 4. København: Rosenkilde og Bagger. Hornkloves, T. Haraldskvæði (Hrafnsmál) (B1), http://www.heimskringla.no/wiki/Haraldskv%C3%A6%C3%B0i_(Hrafnsm%C3%A1l)_(B1) [lest: 4.09.2019].

Johansen, P.B. (2018). En heldig kvinne får en Jaguar i julegave: – Jeg må ut og få kjøpt en veldig stor sløyfe. 18.12., https://www.ta.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/jul/en-heldig-kvinne-far-en-jaguar-i-julegave-jeg-ma-ut-og-fa-kjopt-en-veldig-stor-sloyfe/s/5-50-666765 [lest: 8.01.2019].

Lie, J. (1872). Tremasteren ”Fremtiden”, eller Liv nordpaa. København: Gyldendal, https://www. nb.no/items/3cfde334aa552ee8c0fd5bc983b2b88b?page=0&searchText= [lest: 6.01.2019].

Lagli, N. (1994). Julspel i Ranen. Norsk Folkeminnelags skrifter 139. Oslo: Aschehoug.

Moe, M. (1925). Folkeminne frå Bøherad. Norsk Folkeminnelags skrifter 9. Oslo: Norsk Folkeminnelag, https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015012008071 [lest: 6.01.2019].

Notaker, H. (1993). Ganens makt. Norsk kokekunst og matkultur gjennom tusen år. Oslo: Aschehoug, https://www.nb.no/items/0f903bfaef4eb8f9680d2d60e2584607?page=0&searchText=Ganens%20makt [lest: 6.01.2019].

Nordbø, O. (1960). Før i tida. Gamalt or Bøherad. Norsk Folkeminnelags skrifter 85. Oslo: Universitetsforlaget, https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041101105 [lest: 6.01.2019].

Ny trend: De brygger sitt eget øl. (2014), https://www.godt.no/artikkel/23274364/ny-trend-debrygger-sitt-eget-oel [lest: 4.09.2019].

Serieantikvariatets samling av julehefter, https://www.serieantikvariatet.no/products/Julehefter/257 [lest: 4.09.2019].

Sturluson, S. (1995). Norges Kongesagaer. Bd. 1–2. Oslo: LibriArte, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009120104101 [lest: 6.01.2019].

Thomassen, M. (2018). Advent. I: Store norske leksikon. 20.02., https://snl.no/advent [lest: 8.01.2019].

Troels-Lund, T.F. (1914–1915). Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundre/VII Bog. Aarlige Feste. København: Gyldendal, http://runeberg.org/dagligt/7/0012.html [lest: 6.01.2019].

Uggerud, E. (2016). Smult. I: Store norske leksikon. 25.05., https://snl.no/smult [lest: 17.04.2019].

Visted, K. (2016). Jul i gamle dager. Tekster av Kristofer Visted. Norsk Folkeminnelags skrifter 171. Oslo: Spartacus, Scandinavian Academic Press.

Winsnes, H. (1845). Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen. Christiania, https://www.dokpro.uio.no/litteratur/winsnes/frames.htm [lest: 6.01.2019].

Torbjørn Hornklove. (1912). Haraldskvæði (”Hrafnsmál”). I: F. Jónsson (ed.). Den norsk-islandske skaldedigtning. København: Gyldendal, http://www.heimskringla.no/wiki/Haraldskv%C3%A6%C3%B0i_(Hrafnsm%C3%A1l)_(B1) [lest: 6.01.2019].

Opublikowane

2019-12-13

Jak cytować

Stykket, S. A. (2019). Det blir ikke jul uten… Om tradisjoner rundt førjuls- og julehøytid. Studia Scandinavica, (3(23), 115–130. https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.06

Numer

Dział

Kultura