Gender Equal News. Women’s Status in Swedish News Programs

Autor

  • Katarzyna Jakubowska Independent scholar

DOI:

https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.08

Słowa kluczowe:

Sverige, nyheter, kvinnor, jämställdhet, kvinnors ställning

Abstrakt

This article provides an insight into the contemporary level of gender equality that characterizes Swedish news programs. The study is based on available data and reports regarding women’s status in the newsroom, as well as their opportunities and access to the process of making news. The study analyses Swedish public service channels’ policy concerning women’s and men’s equal rights in the newsroom and the reflection of this in practice. The main aim of the article is to explore whether Swedish news is really as gender neutral as expected and what needs to be improved to achieve actual gender balance.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anioł, W. (2013). Nowa solidarność płci i pokoleń. I: Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Balkmar, D. (2016). Sweden. Too Many Women? Women and Gender (In)equality in Swedish Media. I: Gender Equality and the Media. A Challenge for Europe. New York: Routledge.

Djerf, P.M. och Löfgren Nilsson, M. (2014). Gender-typing in the Newsroom: the Feminization of Swedish Television News Production, 1958–2000. I: Gender and Newsroom Cultures: Identities at Work. New York: Hampton Press.

Edström, M. (2016). Könsmärkta nyheter av jämställd journalistkår. I: Journalistik i förändring: om Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. Stockholm: Institutet för mediestudier.

Edström, M. och Mølster, R. (eds.). (2014). Making Change: Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media. Göteborg: Nordicom.

Edström, M. och Jacobsson, J. (2015). Räkna med kvinnor: Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige. Toronto: WACC.

Egen e-postkorrespondens med SVT Nyheter Västerbottens programledare, Maria Brändström, e-mail daterad 6.12.2017.

Gallagher, M. (1995). An Unfinished Story: Gender Patterns in Media Employment. Paris: Unesco Publ.

Hirdman, Y. (2014). Jämställdherspolitiken mellan alla och många. I: A. Ivarsson Westerberg, Y. Waldemarson, K. Östberg (eds.). Det långa 1990 – talet. När Sverige förändrades. Umeå: Borea Bokförlag.

Löfgren Nilsson, M. (2015). En lång och slingrande väg: könsordningar på SVTs nyhetsredaktioner. I: A. Hirdman, M. Kleberg (eds.). Mediers känsla för kön: feministisk medieforskning. Göteborg: Nordicom.

Löfgren Nilsson, M. och Johansson, P.-O. (2000). Att göra skillnad. Kvinnligt nyhetsvärde. Kvinnor och medier.

Macharia, S. (2015). Who Makes the News. Global Media Monitoring Project 2015, http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports [tillgång: 3.12.2018].

Mannila, S. (2014). Women and Men in the News. Report on Gender Representation in Nordic News Content and the Nordic Media Industry. Danmark: Nordic Council of Ministers.

Nordic Council of Ministers (2014). Gender Equality In the Nordic Media, Fact Sheet from Nordic Gender & Media Forum 2014. Nordicom.

Regeringskansliet. (2014). Målet för jämställdhet, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/ [tillgång: 3.12.2018].

SVT (odaterad a). Jämställdhetspolicy för Sverige Television, http://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1372321050/omsvt/fakta/article1313222.svt/BINARY/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetspolicy [tillgång: 3.12.2018].

SVT (odaterad b). SVT:s Värderingsmatris, http://www.svtb2b.se/?page_id=72 [tillgång: 3.12.2018].

SVT Nyheter. (2016). Därför räknar vi kvinnor och män, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/darfor-raknar-vi-kvinnor-och-man [tillgång: 3.12.2018].

Vi på tv. (2015). Vd Hanna Stjärne: – SVT ska spegla hela Sverige, https://vipatv.svt.se/204/nyheter/arkiv-for-nyheter/2015-06-01-vd-hanna-stjarne---svt-ska-spegla-hela-sverige-.html [tillgång: 3.12.2018].

Who Makes the News (odaterad c). Backgrund, http://whomakesthenews.org/gmmp [tillgång: 3.12.2018].

Opublikowane

2019-12-13

Jak cytować

Jakubowska, K. (2019). Gender Equal News. Women’s Status in Swedish News Programs. Studia Scandinavica, (3(23), 150–162. https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.08

Numer

Dział

Debiuty naukowe