Islandzka reforma konstytucyjna w latach 2010–2020

Autor

  • Anna Wszołek Badaczka niezależna

DOI:

https://doi.org/10.26881/ss.2021.25.10

Słowa kluczowe:

Islandia, konstytucja, reforma, społeczeństwo, uczestnictwo

Abstrakt

The Icelandic constitution was passed on June 17, 1944. Amendments were passed in 1959, 1984, 1991, 1995, and, 1999. None of them introduced any significant changes to the original document. The financial crisis of 2008 caused a decline in public trust of politicians and the existing political system in Icelandic society. Icelanders began to demand a review of the constitution. Constitutional reform began in 2010 and continues to this day.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Advertisement of the results of the referendum on 20 October 2012. (2012). Stjornarradid, https:// www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2012/10/31/Advertisement-of-theresults-of-the-referendum-on-20-October-2012/ (dostęp: 15.11.2020).

Áfangaskjal að stjórnarskrá. Stjornarradid, http://www.stjornlagarad.is/starfid/afangaskjal/ (dostęp: 16.11.2020).

Amending the Constitution. Constitution, https://constitution.hi.is/deliberative-poll/amending-the-constitution/ (dostęp: 17.11.2020).

Banaś, M. (2014). Alegorie współczesnej Europy – Kryzys finansowy „2008+” dla państwa dobrobytu. Przypadek nordycki. W: P. Borowiec, R. Kłosowicz i P. Ścigaj (red.). Odmiany współczesnej nauki o polityce. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Constitutional Revisions planned for 2018–2025. Constitution, https://constitution.hi.is/resources/ constitutional-revision-in-iceland/icelandic-constitutional-revision-2018-2025/ (dostęp: 17.11.2020).

Ćirić, J. (2020). In Focus: Where is Iceland’s Updated Constitution? Iceland Review, https://www. icelandreview.com/politics/in-focus-where-is-icelands-updated-constitution/ (dostęp: 16.11.2020).

Fillmore-Patrick, H. (2013). The Iceland Experiment (2009–2013): A Participatory Approach to Constitutional Reform. Democratization Policy, http://www.democratizationpolicy.org/pdf/ dpc%20policy%20note%202_%20the%20iceland%20experiment.pdf (dostęp: 31.10.2020).

Finnbogason, S. (2020). Results from the Deliberative Poll on the Icelandic Constitution. Constitution, https://constitution.hi.is/results-from-the-deliberative-poll-on-the-icelandic-constitution/ (dostęp: 17.11.2020).

Frumvarp lagt fyrir á Alþingi. Stjornlagarad, http://www.stjornlagarad.is/upplysingar/um-stjornlagarad/ (dostęp: 16.11.2020).

Frumvarp til laga um stjórnlagaþing (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009–2010).

Althingi, https://www.althingi.is/altext/138/s/0168.html (dostęp: 16.11.2020).

Grabowski, R. i S. Grabowska. (2008). Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich. Warszawa:. Wolters Kluwer Business.

Grzybowski, M. i A. Pulit. (2007). Althing Parlament Islandii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Gylfason, T. (2018). Iceland’s Ongoing Constitutional Fight. Verfassungsblog, https://verfassungsblog.de/icelands-ongoing-constitutional-fight/ (dostęp: 28.03.2021).

Icelanders demand PM resign during violent protests. France24, 23. listopada 2008. http:// www.france24.com/en/20081123-protests-geir-haarde-resignation-financial-crisis-iceland (dostęp: 11.08.2011).

Iceland’s Draft Constitution of 2011. Draft of 29 Jul 2011. Constitute Project, https://www. constituteproject.org/constitution/Iceland_2011D.pdf?lang=en (dostęp: 15.11.2020).

Kinna R., A. Prichard i T. Swann. (2016). Iceland’s crowd-sourced constitution: hope for disillusioned voters everywhere. The Conversation, https://theconversation.com/icelands-crowd-sourced- -constitution-hope-for-disillusioned-voters-everywhere-67803 (dostęp: 29.03.2021).

Konstytucja Islandii. (2009). Tłum. J. Osiński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kosningar til stjórnlagaþings. Stjornlagarad, http://www.stjornlagarad.is/upplysingar/um-stjornlagarad/ (dostęp: 16.11.2020).

Lög um kosningar til Alþingis. Althingi, https://www.althingi.is/lagas/nuna/2000024.html (dostęp:15.11.2020).

Nordal J. i V. Kristinsson. (1996). The Republic Iceland. Reykjavik: The Central Bank of Iceland. Ógilding kosninga til stjórnlagaþings. Stjornlagarad, http://www.stjornlagarad.is/upplysingar/ um-stjornlagarad/ (dostęp: 16.11.2020).

Questions on the ballot – discussion and clarification. Thjodaratkvaedi, http://www.thjodaratkvaedi.is/2012/en/question_on_the_ballot.html (dostęp: 15.11.2020).

Skipan þingmannanefndar og störf hennar. Stjornlagarad, http://www.stjornlagarad.is/upplysingar/um-stjornlagarad/ (dostęp: 16.11.2020).

Starfshættir Stjórnlagaráðs. Stjornlagarad, http://www.stjornlagarad.is/upplysingar/um-stjornlagarad/ (dostęp: 16.11.2020).

Summary of conclusions of the deliberative poll – public consultation on revision of The Constitutional Council hands over the bill for a new constitution. (2020). Stjornlagarad http://www. stjornlagarad.is/english/ (dostęp: 16.11.2020).

The Icelandic Constitution. Felagsvisindastofnun-verkefni, s. 2, https://felagsvisindastofnun- -verkefni.hi.is/wp-content/uploads/2020/01/Loka_Samantekt-ni%c3%b0ursta%c3%b0na- -R%c3%b6kr%c3%a6%c3%b0uk%c3%b6nnunar_ens.pdf (dostęp: 17.11.2020).

Venice Commission, Opinion No. 702/2013. CDL-AD(2013)010. (2013). s. 3, https://www.venice. coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)010-e (dostęp: 15.11.2020).

Venice Commission, Opinion No. 997/2020. CDL-AD(2020)020. (2020), https://www.venice.coe. int/webforms/documents/?country=60&year=all (dostęp: 15.11.2020).

Þjóðfundur. (2010). Stjornlagarad, http://www.stjornlagarad.is/upplysingar/um-stjornlagarad/ (dostęp: 16.11.2020).

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Wszołek, A. (2021). Islandzka reforma konstytucyjna w latach 2010–2020. Studia Scandinavica, (5(25), 150–164. https://doi.org/10.26881/ss.2021.25.10

Numer

Dział

Polityka i społeczeństwo