2018

prof. Erling Aadland (Universitetet i Bergen, Norwegia)

prof. Knut Ove Arntzen (Universitetet i Bergen, Norwegia)

dr Alexander Drost (Greifswald Universität, Niemcy)

dr Przemysław Gasztold (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

prof. emeritus Anker Gemzøe (Aalborg Universitet, Dania)

prof. Martin Humpál (Univerzita Karlova, Czechy)

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

dr Tomasz Kozłowski (Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie)

dr hab. Bolesław Mrozewicz, prof. nadzw. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Jens E. Olesen (Greifswald Universität, Niemcy)

dr Sylwia Izabela Schab (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Sigrid Aksnes Stykket (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)

dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. nadzw. (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Katarzyna Tunkiel (Universitetet i Stavanger, Norwegia)

dr Aldona Zańko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)