2019

prof. Krzysztof Bak (Stockholms Universitet, Szwecja)

prof. Knut Brynhildsvoll (Universitetet i Oslo, Norwegia)

dr Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. Miluše Juříčková (Masarykova univerzita, Czechy)

dr Helena Garczyńska (Uniwersytet Gdański)

dr Przemysław Gasztold (Akademia Sztuki Wojennej)

dr Jens Haugan (Høgskolen i Innlandet, Norwegia)

prof. Ole Karlsen (Høgskolen i Innlandet, Norwegia)

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

dr Leszek Leśniewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

dr Carl Marklund (Södertörns högskola, Szwecja)

dr Agata Miatkowska-Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)

prof. Thomas Seiler (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)

dr Jordan Siemianowski (Uniwersytet Szczeciński)

dr Katarzyna Slany (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl, prof. nadzw. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Evy Beate Stykket (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)

dr Paweł Szkołut (Wyższa Szkoła Europejska, Kraków)

prof. dr hab. Jerzy Szyłak (Uniwersytet Gdański)

dr Katarzyna Tunkiel (Universitetet i Stavanger, Norwegia)

dr hab. Jørgen Veisland, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Dominika Wiśniewska (Uniwersytet SWPS w Warszawie)

dr hab. Magdalena Żmuda-Trzebiatowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)