2022

dr Morten Auklend (Universitetet i Tromsø, Norwegia)

dr Stéphane Aubinet (Universitetet i Oslo, Norwegia)

dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Marzena Cichosz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Łódzki)

dr Krystyna Data (Akademia Ignatianum Kraków)

dr hab. Grażyna Habrajska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

prof. Jan Ragland Hagland (NTNU Trondheim, Norwegia)

dr Anna Kalinowska (Instytut Historii Państwowej Akademii Nauk)

prof. Ole Karlsen (Høgskolen i Innlandet, Norwegia)

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Annett Krakow (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Anna Kozłowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Anna Lusińska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Katarzyna Maćkała (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Adam Marszk, prof. PG (Politechnika Gdańska)

prof. Pirkko Moisala (Helsingin yliopisto, Finlandia)

dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN (Instytut Sztuki Państwowej Akademii Nauk)

dr Monika Samsel-Chojnacka (Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku)

prof. Thomas Seiler (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)

dr Jordan Siemianowski (Uniwersytet Szczeciński)

dr Evy Beate Stykket (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)

dr hab. Magdalena Tomala, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. Henning Howlid Wærp (Universitetet i Tromsø, Norwegia)